ОбщиПолезни

Без стикери по автомобилите – прието

Парламентът въведе забрана да се лепят стикери при застраховането на автомобили. Това стана при приемане на второ четене на промени в Кодекса за застраховането, внесени от Министерския съвет.

Забранява се поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това МПС. Предлаганите промени са насочени към прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки“, според вносителите.

Забраната не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за такива, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни. Условието обаче е те да не са обвързани със сключването на застраховка. Записано е изрично условие застраховател или презастраховател да не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застраховка. Липсата на такива знаци не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, пише още в гласуваните от депутатите текстове.

Въведена е глоба от 50 лева за лице, което управлява МПС с поставени знаци, белези или други индикации, с изключение на нормативно уредените такива. Санкцията за застраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на закона е от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.

Санкциите ще влязат в сила 15 месеца след обнародването на промените във в. „Държавен вестник“, решиха депутатите. Прието беше още в тримесечен срок от влизането в сила на закона, застрахователите да променят общите условия или съществуващите други уговорки за застраховане на МПС.

Източник: standartnews.bg


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373