ОбщиПолезниПътищасъвети

Български шофьорски книжки в чужбина

Лицата, притежаващи валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС, както и от страни като Исландия, Норвегия или Швейцария могат да управляват МПС в държавите от този списък (включително и България), при спазване изискванията за минимална възраст за съответната категория МПС, определени в националното законодателнство на държавите.

В България свидетелството за управление на МПС е придружено с т.н. талон на автомобила (синият талон), така водачите имат право да управляват с чуждестранна шофьорска книжка личният си автомобил в описаните по-горе страни докато не нарушат правилата за движение или не претърпят ПТП. При такава ситуация се налага издаване на българска шофьорска книжка и български талон с цел налагане на съответната санкция за направеното нарушение.

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за
управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС.

Ако свидетелството за управление на МПС на български гражданин е издадено например от Турция или САЩ, то важи до 3 месеца от датата на влизане на водача в България, след което свидетелството става невалидно и следва да бъде подменено.
Същото важи и за водачи, които искат да шофират с български шофьорски книжки в САЩ и Турция. Като за САЩ е добре да се проверят действащите за всеки щат закони и условия за подмяна на свидетелствата за управление на МПС.

При пътуване с личния си автомобил за друга европейска държава всеки български граждани, трябва да притежава и да носи със себе си задължително следните документи:
– документи за регистрацията и собствеността на превозното средство;
– документи за правоуправление;
– когато собственикът на МПС не присъства, водачът следва да притежава нотариално заверено пълномощно за напускане на страната със съответното. Когато превозното средство е собственост на юридическо лице, са необходими заповед за командировка, трудов договор или пълномощно за напускане на страната;
– задължителна международна автомобилна застраховка „Гражданска отговорност”

Ако щофьорската книжка е издадена в държава, която е ратифицирала Виенската конвенция (Русия, Индонезия, Иран, Израел, Мексико, Корея, Нигерия, Южна Африка, Сейшелски острови, Тайланд, Венецуела, Уругвай, Зимбабве, Сенегал, Мароко) не е необходимо да се полага допълнителен изпит в България, когато се кандидатсва за подмяна на шофьорската книжка.
В противен случай се изисква преминаването през обучителен курс и полагането на изпит.

В случай, че чуждестранно свидетелство за управление на МПС (издадено от която и да е държава) е придружено с легализиран превод на български език отпада изискването за изпит в България за подмяна на свидетелството.

Препоръчително е когато се пътува с личния автомобил в страни извън ЕС или страни, които не са подписали Виенската конвенция, водачът на автомобила да има международно свидетелство за управление на МПС, което се издава от Министерството на вътрешните работи (МВР) въз основа на валидно българско свидетелство. Валидността му съвпада с валидността на българската шофьорска книжка на водача. Като това международно свидетелство не е валидно на територията на Република България, където е валидно българското свидетелство на водача.

Ако на водач, който има и българско и международно свидетелство за управление на МПС, му бъде отнето българското свидетелство е длъжен в срок от 7 дни (от датата на отнемане на българската шофьорска книжка) да върне и международното си свидетелство за управление на МПС.

Ако обаче, български гражданин пребивава в чужда страна повече от 1 година, трябва да се информира за законодателството на тази държава относно валидността на шофьорските книжки за такъв продължителен период от време.


„Гражданска отговорноси“ и „зелена карта“

При пътуване в държавите, членки на ЕС, задължителната автомобилна
застраховка „Гражданска отговорност“ осигурява минималното покритие
изисквано от закона. Това правило важи и в страните Исландия, Норвегия и Швейцария. Добре е да носите в себе си застрахователният договор.
“Зелената карта” не е задължителна при пътуване в страни членки на ЕС, но улеснява уреждането на искове, възникнали при злополука.

Системата „Зелена карта“ към момента обхваща 44 страни – информация за тях може да се получи от Асоциацията на застрахователите или от вашият застрахователен агент, който може да ви даде и стандартният европейски формулят за злополука.

Очаква се през 2013 г. да започне подмяната на всички шофьорски книжки издадени в страни от ЕС с т.н. единно свидетелство за управление на МПС.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420