интересноместашофьорски книжки

Валидност на шофьорските книжки в ЕС (подновяване, признаване и др.)

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата страна, не се признават в другите страни от ЕС  (28те членки на ЕС + Лихтенщайн, Норвегия, Исландия).


Ако притежавате шофьорска книжка, издадена в страна членка на ЕС, и се преместите в друга държава, можете да продължите да използвате шофьорската си книжка до изтичането на нейния срок на валидност.  Ако обаче първоначално шофьорската ви книжка е издадена от страна извън ЕС и сте я подменили с друга (от втора страна членка на ЕС), властите в страната, в която се премествате (ако е различна от страната издала подмяната на книжката) не са длъжни да я признаят.

ВАЖНО: Ако притежавате безсрочна шофьорска книжка, държавата от ЕС, в която пребивавате, ще ви информира кога да смените книжката си с нова в стандартния формат на ЕС. Ако притежавате шофьорска книжка издадена от страна членка на ЕС, но със срок на валидност по-дълъг от приетия в страната, в която се премествате, сте длъжни да подмените шофьорската книжка.

Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. Всички останали категории, като например „трактор“ в шофьорските книжки не подлежат на общи правила на равнище ЕС.

 

Подновяване /подмяна на шофьорска книжка

Шофьорската ви книжка може да бъде подновена или, ако е издадена от друга държава, подменена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно.

Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна шофьорска книжка. За вас ще важат същите правила като за гражданите на тази страна по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н.

Можете да подновите шофьорска книжка от ЕС в страна различна от страната, която е издала първоначалната шофьорска книжка без да е необходимо да се прилага превод.

Шофьорски книжки от ЕС, издадени в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка от ЕС, издадена в замяна на неевропейска шофьорска книжка от страната, в която живеете в момента, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, е необходимо да се  информирате от органите в съответната страна какви са приложимите условия по отношение на признаването на неевропейски шофьорски книжки.

Шофьорска книжка, издадена в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е била издадена предишната книжка (например 70.0123456789.NL).

Ако вече имате издадена шофьорска книжка от страна членка на ЕС и искате да получите допълнителна категория (от общопризнатите категории) в страната, в която живееете в момента, можете да подадете заявление до съответните власти в страната а временното ви пребиваване и след полагане на съответните изпити настоящата ви книжка ще бъде подменена с нова.

 

Възрастови ограничения

Ако имате шофьорска книжка за категория В и все още сте на 17 години, някои страни могат да не признаят шофьорската ви книжка за категория В. Но ако сте навършили 18 години, страните от ЕС са длъжни да признаят шофьорската ви книжка за категория В дори и в случай че сте я получили, когато сте били на 17.

 

Издаване на шофьорска книжка

Можете да  изкарате шофьорска книжка единствено в страната ви на пребиваване, т.е. страната, в която живеете през по-голямата част от годината. Същото важи и ако искате да получите нова книжка (след загуба или кражба) или нова категория (за целта ще трябва да замените шофьорската си книжка с местна книжка). Ако се преместите в университет или училище в друга страна от ЕС, това не се счита за промяна на вашето местопребиваване.

Международна шофьорска книжка

Вашата международна шофьорска книжка представлява всъщност само заверен превод на бразилската ви книжка. Можете да я използвате в Португалия само защото Португалия признава бразилските шофьорски книжки. Ако се преместите обаче в друга страна, която не ги признава, няма да можете да използвате международната си книжка. Правилата за взаимно признаване на шофьорски книжки са приложими само за книжки, издадени в ЕС.

Забрана за шофиране

Забрана за шофиране, издадена от страна в която пребивавате постоянно, важи за всички държави членки на ЕС.

Забрана за шофиране, издадена от страна, която посещавате, важи само в тази страна. При напускане на страната властите трябва да ви върнат шофьорската книжка.

 

Източник: http://europa.eu/

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420