законодателствоОбщиПравила за движениеправила за движение

Вече без знаци за камери на пътя и инфо за мобилни камери

Вече официално – махат знаците, които предупреждаваха за камери на пътя и без публикации за местоположението на мобилните камери на КАТ за контрол на скоростта.Вече наказанието за собственик, който предостави автомобила за управление на лице, което няма шофьорска книжка, отнета му е, или няма валидна шофьорска книжка ще е прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 месеца до 1 година и още:

ЗДвП сега ЗДвП преди
КАТ контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението и техническата изправност на движещите се по пътя ППС, като за целта служебните лица са длъжни да извършат проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост.
(вече не са длъжни да се обозначат ясно)
КАТ контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението и техническата изправност на движещите се по пътя ППС, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост.
КАТ има право да извършва контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.

(Вече няма да има предупреждаващи пътни знаци)

Обозначават се места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение.
 ПРЕМАХНАТ текст от Закона Обозначават се чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.
Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на  собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец. Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на  собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок до един месец;
Прекратява се регистрацията на ППС на собственик, който управлява МПС, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година. 2а. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява МПС или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
 Наказателен кодекс  Наказателен кодекс
Пълнолетно/непълнолетно лице НЕ се освобождава от наказателна отговорност когато при ПТП е причинена тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. Пълнолетно/непълнолетно лице НЕ се освобождава от наказателна отговорност когато при ПТП е причинена тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.

Новите промени в ЗДвП са отразени в онлайн Изпитни листовки за ДАИ 2017  (на български и английски език) и Изпитни листовки за ДАИ 2017 за Android OS (на български и английски език).

Пълен текст на Закона за движеие по пътищата (ЗДвП)

Пълен текст на Наказателен кодекс.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420