законодателствонаредбишофьорски книжки

В сила са промените в Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина

От юли месец 2020 г. вече са в сила последните промени на Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, съгласно които:

Срокът на валидност на свидетелството за управление на МПС на лица с трайни увреждания се променя както следва:

– за категориите АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ – до 10 години;

– за категориите С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т – до 5 години.

При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от областния отдел на дирекция „Автомобилна инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя документите:

 • старото свидетелство за управление на МПС.
 • заявление по образец и приложени документи съгласно ПИБЛД;
 • карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
 • копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
 • декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;
 • копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

При придобиване на нова категория или при допълнително вписване на код за ограничителните условия за ползване на свидетелството (съгласно по чл. 7, ал. 3)  на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от областния отдел на дирекция „Автомобилна инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя документите:

 • старото свидетелство за управление на МПС;
 • заявление по образец и приложени документи съгласно ПИБЛД;
 • карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
 • копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
 • декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

Когато срокът на валидност на свидетелство за управление на МПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено, изтича в срок до 24 месеца от датата, на която е подадена декларацията по чл.16, ал. 3, по желание на водача свидетелството за управление на МПС може да се подмени със свидетелство с нов срок на валидност.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420