законизаконодателствонаредбиОбщитаксиметров превозшофьорски книжки

В сила са промените в Наредба №36 за психологическа годност на шофьори

Вече и водачи от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки ще подлежат на психологически изследвания.

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца (ако попада в първа и втора група):


Категории лица подлежащи на изследване за психологическа годност:
1. първа група:
– кандидати за категории Ттб, Ттм, С, D, С1, D1;
– водачи на таксиметрови автомобили;
– водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
– чужденци, дългосрочно пребиваващи в България, и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които го заменят с българско свидетелство за управление;
2. втора група:
– лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки;
– лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП;
– водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
– водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
3. трета група:
– председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

При отрицателно заключение от първото явяване лицето има право на второ явяване в срок до шест месеца от първото. При отрицателно заключение и от второто явяване лицето има право на трето явяване в срок до шест месеца от второто. При отрицателно заключение и от третото явяване, или при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Лицата от трета група имат право на две явявания на психологическо изследване. При отрицателно заключение от първото явяване лицето има право на второ явяване в срок от три месеца от първото. При отрицателно заключение от второто изследване, както и при неявяване в срока за второ явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Чужденците се записват за психологическо изследване за отделен ден и час.
Чужденците се явяват на психологическо изследване с преводач, осигурен от лицето, притежаващо удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания. Изследването се извършва индивидуално или групово. Изследването се извършва групово, когато лицата говорят един и същи език и може да се използва един и същи преводач.

Пълният текст на Наредба №36 с всички изменения в начина на организиране и провеждане на изследванията за психологическа годност на водачи на МПС.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420