Общи

Декларация за произход за катализатори отделени от МПС или ИУМПС

Съгласно последните изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства  (ИУМПС) компоненти от ИУМПС или МПС, които не подлежат на повторна употреба, се предават на лица, притежаващи съответните документи съгласно ЗУО, въз основа на писмен договор.Като:

  • Отработен катализатор, отделен от МПС при подмяната му с нов, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС по образец;
  • Отработен катализатор, отделен от ИУМПС от неговия собственик, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС по образец, и копие от удостоверението за разкомплектоване на ИУМПС, от което е отделен.
Декларацията за произход се попълва и се предоставя и от собственика на ИУМПС, когато той го предава с наличен катализатор на център за разкомплектоване или на площадка за събиране и съхраняване на ИУМПС.

 

Декларациите за произход се съхраняват за 5-годишен период и се представят при поискване на контролните органи.

Въвежда се и допълнително изискване за осигуряване на 24-часово видеонаблюдение на площадките, на които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за последващото им съхранение и/или продажба. Записите от тези видеокамери трябва да бъдат съхранявани в продължение на една година.

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427