ОбщиПолезни

ЕС прикани към въвеждане на системата еCall

Оборудването на всички коли ще спести 26 млрд. евро годишно, а разходите за един автомобил са по-малко от 100 евро

_highl1
Европейската комисия отправи последен призив към всички държави от ЕС да ускорят доброволното въвеждане на новата бордова комуникационна технология за спешни повиквания от превозните средства eCall.

В случай на тежко пътнотранспортно произшествие системата автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката служба, съобщи Европейската комисия.

Това може да съкрати наполовина времето, необходимо за оказване на спешна помощ, да намали сериозността на нараняванията и да спаси живота на хора, които не знаят своето местоположение или не са в състояние да го съобщят. На този етап въвеждането на системата eCall от публичните органи, производителите на автомобили и мобилните оператори е доброволно. Системата все още не функционира в нито една държава от ЕС.

В официален документ Комисията предупреждава, че ако не бъде постигнат значителен напредък по отношение на въвеждането на системата до края на 2009 г., тя би могла да предложи регулаторни мерки, за да осигури внедряването на тази животоспасяваща технология в цяла Европа възможно най-скоро.

През 2008 г. в резултат на повече от 1,2 милиона пътнотранспортни произшествия по европейските пътища са загинали около 39 000 души, а над 1,7 милиона са пострадали. Системата eCall може да спаси 2 500 човешки живота годишно, посочва Комисията.

„Европейците не бива да чакат повече за въвеждането на система, която би могла да спаси техните животи, само защото правителствата не предприемат никакви действия. Искам да видя по нашите пътища първите автомобили, снабдени със системата eCall, през следващата година: ако въвеждането на системата не бъде ускорено, Комисията е в готовност да установи ясни правила, които ще задължат правителствата, автомобилната индустрия и службите за спешна помощ да предприемат действия в тази насока“, заяви Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на информационното общество и медиите.

За въвеждане на системата е необходимо пълното съдействие на автомобилната и далекосъобщителната индустрии, както и на националните администрации във всички държави от ЕС, които трябва да осигурят необходимото оборудване на службите за спешна помощ за обслужване на повикванията от eCall.

Въпреки че технологията е готова и представителите на автомобилната индустрия са постигнали съгласие относно общоевропейските стандарти, шест държави от ЕС (Дания, Франция, Ирландия, Латвия, Малта и Обединеното кралство) все още не са решени да се присъединят към инициативата, тъй като се опасяват от високи разходи.

България е в групата държави, които подкрепят системата eCall и са готови да подпишат споразумението в скоро време. В няколко други държави от ЕС вече стартираха пилотни проекти.

Пътнотранспортните произшествия носят загуби за икономиката на ЕС в размер на повече от 160 млрд. евро годишно. Оборудването на всички автомобили в ЕС със системата eCall би могло да спести 26 млрд. евро годишно, докато разходите, свързани със системата, възлизат на по-малко от 100 евро на автомобил.

От въвеждането на системата ще спечелят не само потребителите, но и предприятията, като това ще позволи на автомобилната и далекосъобщителната индустрии да предлагат за всички автомобили нови усъвършенствани приложения и услуги, които използват системата eCall и технология за спътниково позициониране.

Още информация:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1245&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en

http://www.esafetysupport.org/en/welcome.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/ECall

Чрез: ТечНюз.бг


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420