абсурдиинтересноОбщи

ЗДП и как той се прилага към пешеходците като участници в движението

В Закона за движение по пътищата (ЗДП) има ясно разписани правила за движение както на МПС така и на пешеходци, както и  съответни забрани и предвидени наказания при неспазването им. На практика обаче, никой не следи за нарушенията, които пешеходците (които съгласно ЗДП също са участници в движението и трябва да спазват съответните правила и норми за поведение) ежедневно правят  и не им се налагат предвидените в закона санкции.

До кога санкции ще се налагат само на водачите на МПС, а поведението на пешеходците ще остава неконтролируемо, въпреки че всички са участници в движението и като такива трябва да спазват правилата за движение на пътя съгласно ЗДП?

На всеки, който шофира по софийските улици (и не само софийските, но по софийските е най-драстично това поведение) по няколко пъти на ден му се налага да се сблъсква със ситуация на внезапно появил се на пътя пред него пешеходец, пешеходец, който е решил да си спести 5те метра до светофара или най-близката пешеходна пътека и пресича където му хрумне, майка бутаща детска количка пред себе си докато пресича между колите (на необозначено за това място) на оживен булевард, внезапно появил се пешеходец (и след него осще една дузина следващи го) иззад спряно МПС на градски транспорт…..

Съгласно ЗДП, пешеходеца не трябва да излиза внезапно на платното за движение, както и  с поведението си нетрябва да застрашават останалите участници в движението.

Според чл.32 на ЗДП когато пешеходец реши да навлезе на платното за движение на МПС има право да сигнализира с ръка това си намерение (с цел да предупреди останалите участници в движението) като изрично е записано, че сигналът, който подава пешеходеца не му дава предимство и е длъжен да се съобразява с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение. Само, че дали на практика е така?

Преминаването на червен сигнал на светофара, и забраняващ сигнал на регулировчика, съгласно същият този ЗДП е забранено за всички участници в движението (т.е. както за водачи на МПС така и за пешеходци). Но на практика за подобно нарушение се санкционират само водачите на МПС.

Най-фрапиращ пример за подобно поведение е кръстовището на ул. “Раковски“ с бул. „Цар Освободител“, където масово пешеходци пресичат на червен сигнал на светофара пред очите на полицай (който обикновено стои в полицейската будка на ъгъла), и който не предприема нищо. Като в същият този момент, ако водач на МПС премине на червено то бива спиран и съответно глобяван.

В цял един раздел на ЗДП – Раздел XXI е отделено място, в което ясно са описани правилата за движение на пешеходците. Но тук изникват въпросите колко пешеходци познават  и са чели ЗДП и колко изобщо знаят, че има такъв раздел и, че те като пешеходци също са участници в движението и като такива са длъжни да спазват установените  в ЗДП правила?

Любопитен е факта, че въпреки, че ЗДП се изменя през няколко месеца никъде все още не се намеква или предвижда дори въвеждането на задължителни курсове  за запознаване на правилата за движение и безопасно поведение на пътя, както и познаване на правилата за оказване на първа долекарска помощ и за пешеходци, които са също участници в движението (съгласно ЗДП) и носят съответните отговорности като такива. А всички, които се движим по пътя можем да потвърдим колко наложително е това, и че не само водачите на МПС трябва да бъдат наказвани за съответните нарушения на пътя.

В този раздел, и по-специално чл. 108 е казано, че пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно (освен в случаите, когато няма такъв или е невъзможно да бъде използван). Но на практика какво се получава? Масово, дори и да има прекрасни, празни и широки тротоари, те не се ползват от пешеходците, особено в кварталните улици…а продължават по незнайно какви причини да въвят по пътното платно и дори да наругават водачите на МПС осмелили се да им направят забележка.

В чл.113 на ЗДП пък е записано, че при пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки, а където няма такива – на кръстовища по продължението на тротоарите при спазване на следните правила:

 • преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
 • да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане (т.е. да пресичат перпендикулярно на платното за движение), както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 • да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 • да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

На практика колко точно от тези правила се спазват от пешеходците и съответно колко санкции на пешеходци има наложени за неспазването им?

Според чл. 114 на пешеходците е забранено:

 • да навлизат внезапно на платното за движение;
 • да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
 • да извършват търговия и услуги на платното за движение (тогава как така се оказва, че „имат право“ продавачите на вестници да предлагат услугите си по средата на платното за движение и никой не ги санкционира за това, въпреки, че има доста случаи това да се извършва пред очите на полицаи).

В жилищната зона, обозначена като такава на входовете и изходите й със съответните пътни знаци (чл.62) пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;

Хубаво е записано, но на практика вероятността да видиш подобно нарушение на пътя извършено от пешеходец е доста над 100%. Е след като е забранено и то със закон, а на практика не се спазва и закона не се прилага еднакво за всички участници в движението, какво следва тогава? Къде са контролните органи, които са длъжни да следят за това и защо закона се прилага избирателно?

Другото масово явление се наблюдава по спирките. Масово хората, докато чакат превозното си средство стоят на самото пътно платно, а не както е регламентирано в чл.115 – на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива – на банкета.

Е всички сме свидетели (дори може да се види и  от записите на камерите на КАТ, които се използват само за глобяване на водачи на МПС) как отново и това правило се „спазва“ и то пред очите на патрулиращите пътни полицаи и регулировчици.

В същият този закон за движение по пътищата (чл. 184) са предвидени и парични санкции (глоби) за така наречените пешеходци нарушители и те са:

 • наказва се с глоба до 30 лв.: пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги.
 • наказва се с глоба до 10 лв.  пешеходец, който наруши правилата за движение.

Чудесно, но колко пешеходци са глобени за всички извършени от тях нарушения? Защо се следи само водачите на МПС да спазват правилата за движение, но не се следи тези правила да бъдат спазвани и от пешеходците и от останалите участници в движението?

И отново да си припомним, че съгласно ЗДП:

„Участник в движението“ е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Всички участнци в движението са длъжни да спазват правилата определени в ЗДП.

Всички участни в движението (което включва и пешеходците) са длъжни да познават пътните знаци, светлинните сигнали, сигналите на регулировчика  както и пътната маркировка.

Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.

За пешеходци се считат и лицата:

 • които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
 • които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
 • инвалиди, които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

Тогава защо санкциите се налагат само на водачите на МПС и само те се задължават да познават правилата за движение на пътя, а пешеходците както и останалите участници в движението, на практика са „освободени“ от тези задължения и отговорности?


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420