местаОбщиПолезни

Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

Международно свидетелство за управление на МПС се издава въз основа на валидно национално свидетелство за управление, издадено в Република България.

Валидността му съвпада с валидността на българската шофьорска книжка на водача.

Международното свидетелство за управление на МПС не е валидно на територията на Република България.

 

За издаване на международно свидетелство за управление на МПС лицето представя в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

  • заявление по образец – изтегли в DOC или PDF формат;
  • валидно българско национално свидетелство за управление на МПС.
  • документ за платена държавна такса.

 

Лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство, е длъжно да върне международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане.  В противен случай подлежи на санкция съгласно ЗДвП.

Лице, на което при пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България, е длъжно при завръщането си в България да уведоми за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в страната.

Таксата за за издаване на международно СУ на МПС – 5 лв. За бърза услуга таксата е двойна.

 

Източник:  МВР


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420