наредбиОбщиПътищаТрафик

КАТ вече може да налага електронни фишове за нарушения установени с мобилни камери

148 мобилни камери са на разположение на КАТ в страната. 

С приемането на Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. на Министерство на вътрешните работи за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТТС) за контрол на правилата за движение по пътищата, от 19 май 2015г. КАТ вече могат да издават електронни фишове на база установено нарушение на пътя с помощта на мобилна камера.


Местата за контрол с мобилни камери (АТСС) се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

E24aЗнак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. При указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му се документира със снимка. Ако патрул с камера се премести от една територия на друга, то знакът Е24 също ще бъде преместен.

За измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи на място за контрол.

В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират на място за налагане на съответното административно наказания. За нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават!

 

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420