TollвинеткизаконодателствоинтересноОбщи

Кога винетката се счита за невалидна

Отговорността при неправилно декларирани данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена винетна такса. Това става ясно от последните промени в Закона за пътищата, в сила от 19 март 2021 г.Когато при въвеждане на данните, за издаване на електронна винетка, е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер вкл. на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица. Това може да стане с подаване на заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя на МПС, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Промяната в данните на издадена вече електронна винетка има действие от момента на извършване на корекцията и срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Електронни винетки издадени на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил не следват пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето.

Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.

Невалидност на заплатената тол такса

Отговорността при неправилно декларирани данни в маршрутната карта е на собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително и на държавата, в която е регистрирано, или периода на валидност на маршрутната карта, се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена тол такса.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420