листовкиправила за движение

Кръгово кръстовище с повече от 2 изхода – равнозначни ли са пътищата или не?

Оказва се, че преминаването през кръгово кръстовище продължава да затруднява не само бъдещите шофьори но и шофьори с опит.

Първо да си припомним какво означава „равнозначни пътища“:

Равнозначни пътища са когато и двата пътя, които се пресичат имат един и същ статут по отношение на предимството за преминаване по тях.И така, ето една конкретна ситуация и въпрос с дълга дискусия във forum.data.bg, към която ни насочи наш читател:

В този конкретен случай няма кръстовище, на което се пресичат равнозначни пътища.

Пътен знак Б1 - пропусни движешите с епо пътя с предимствоПътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ се поставя на кръстовище, на което пътя по който вие се движите пресича път с предимство. Т.е. Вие се движите по път без предимство. Следователно пътя, който вие пресичате в тази конкретна ситуация, е кръговото.

Пътен знак Г12 „Кръгово движение“ не определя предимството за преминаване. Този знак се поставя за да предупреди, че предстои навлизане в кръгово кръстовище и определя посоката за навлизане в кръговото кръстовище (надясно по посока на движението).

Това означава, че тук автомобили навлезли в кръговото са с предимство пред автомобилите, които искат да навлязат в него и са разположени на път пред който е поставен пътен знак Б1.

Какви са правилата за движение, ако вече сме вътре в кръговото кръстовище, което има 2 и повече ленти за движение? Как е правилно да се движим и кой е с предимство?

Ако няма поставени допълнителни пътни знаци, вътре в самото кръгово кръстовище, относно предимството и самите ленти за движение, то съгласно закона за движение по пътищата, завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на движението! А когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване надясно.
Ако вече сте навлезли в кръговото, за което няма обнозначение за посоката на движение на съответните ленти, и искате да преминете в съседна лента на движение то вие сте длъжен да пропусне пътните превозни средства, които вече се движат по нея. Като ако такава маневра трябва едновременно да се извърши от 2 ППС от две съседни пътни ленти, то с предимство е водачът на ППС, което се намира в дясната пътна лента!
Например, ако вие се движите в средната от 3 пътни ленти (вътре в кръговото) и искате да преминете в най-дясната пътна лента сте длъжен да пропуснете движещите се по нея ППС и едва тогава да преминете в нея.
Ако сте пропуснали изхода си, и не сте успели да се престроите навреме (ако сте навлезли в неправилната лента) по-добре направете още един кръг в кръстовището докато се уверите, че ще може безопасно да се престроите в съседната лента или за да напуснете кръстовището безопасно.
Ако има само 2 ленти за движение и повече от 2 изхода, но няма обозначение за посоката на движение на съответните ленти, то тогава най-добре е да следвате правилото:
1. Използвайте дясната лента, за да продължите на дясно или направо – т.е. искате да излезете от 1-вия или 2-рия изход.
3. Използвайте лявата лента, за продължите наляво или направо (т.е. искате да излезете от 2-рия, 3-тия или следващ изход на кръговото кръстовище.
Избягвайте да сменяте лентата за движнетие докато не излезете от кръговото кръстовище.
ВАЖНО: Пътните знаци и маркировката на пътните ленти ВЪТРЕ в кръговото кръстовище (ако има такива) определят ПОСОКАТА на движение, а НЕ предимството!

Още за правилата за преминаване през кръгово кръстовище.

За правилото за предимство на дясностоящия  и преминаване през нерегулирано кръстовище

За преминаване през регулирано кръстовище


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427