абсурдиинтереснолистовкинови листовки

Масива за изпитните въпроси за категории „C“, „D“, „E“ отново с грешки

Официалният и публикуваният от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ масив на изпитните въпроси за категории „C“, „D“, „E“, по които се подготвят кандидат курсистите и се провеждат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС отново с грешки!

Ето само един пример за един и същи въпрос с 2 различни отговора, а такива може да се извадят още:

11/28.1.Колко броя резервни колела трябва да има превозно средство на което общия брой на колелата е от 6 до 10?
– един брой резервно колело
два броя резервни колела (съгласно масива това е верен отговор)
– три броя резервни колела

и

11/29.1.Колко броя резервни колела трябва да има превозно средство на което общия брой на колелата е от 6 до 10?
– един брой резервно колело
– два броя резервни колела
– три броя резервни колела (според масива това е верният отговор)

Всеки може да се убеди сам, ако разгледа масива, който е публикуван на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ тук:
http://www.rta.government.bg/testovevodachi/CDE/utema11.htm
Пояснение: Верните отговори в масива са маркирани в червено.

Съгласно Наредба №I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и ремаркетата теглени от тях (приложение 3), която можете да намерите и в нашият сайт в раздел „Документи“, верният отговор на така зададения въпрос е „два броя резервни колела“, а именно:

 • Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно
  колело.
 • Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни
  колела.
 • Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три
  резервни колела.
 • Превозно средство с повече от 16 колела трябва да
  има четири резервни колела.
 • Когато колелата на ремаркето по вид и
  размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде
  снабдено с резервно колело.

Препоръчваме, кандидат шофьорите да бъдат внимателни в подготовката си и да не се доверяват на 100% на това, което четат и да проверяват, когато имат съмнение.

п.с. Екипът ни продължава да работи, със съдействието на преподаватели по теория, по проверката и съставянето на новите изпитните въпроси за тези категории.

От екипа на shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420