Общи

Минималната възраст на водача за придобиване на право да управлява МПС

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е:

16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
(20 г. – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
17 г. – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ;
21 г. – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
18 г. – за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психологически годни.

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

Основна информация за записване и провеждане на шофьорски курсове и изпити за придобиване на правоспособност за управлениие на МПС.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420