законодателствоПолезни

Най-новото в Наредба № I-45 за регистрацията и спирането от движение на МПС, от 2015

Вече са в сила новите изменения на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, от април 2015.

Вече е известно и как ще изглеждат новите голям и малък талон на автомобила 🙂

Измененията касаят:

1. Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация 

Това може да става , по ред за идентификация на МПС извън пунктовете, определен от директора на ГДНП, след подаване на заявление до:

  • началника на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР – при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на областната дирекция на МВР по месторегистрация на превозните средства;
  • директора на ГДНП – при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територия, различна от територията, обслужвана от СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства.“

2. Предоставяне на табели с регистрационен номер:

  • Монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената „Пътна полиция“ се извършва по реда определен от директора на ГДНП и чл. 6. на Наредбата.
  • Отпада изискването табела с регистрационен номер се поставя само отзад за трактори.
  • За ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на табела с регистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер. Третата табела с регистрационен номер отговаря на българския стандарт БДС 15980 и се издава за конкретно МПС със съдържание на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра между кода за месторегистрация и първата цифра/буква от поредния номер.
  • Редът за унищожаване на табели с регистрационен номер, върнати при първоначална регистрация на ПС в страната, при промяна или прекратяване регистрацията на регистрирани ПС се определя със заповед на директора на СДВР/ОДМВР.

3. Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Редът за издаване на табели с регистрационен номер се определя със заповед на директора на СДВР/ОДМВР.

4. Транзитни номера

  • Транзитна регистрация за ПС с прекратена регистрация може да се издава при поискване от собственика само ако регистрацията е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба, табели с регистрационен номер, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в полза на държавата.
  • При транзитна регистрация се издава Разрешение за временно движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.
  • Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата „Т“ или „Н“ в средата, и е за еднократна употреба. Транзитният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата „М“, и е за еднократна употреба.
  • Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон. В крайната дясна част се обозначават месецът и годината на валидност на червен фон.

Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на териториално и централно ниво на магнитни носители за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.“

5. Свидетелството за регистрация на МПС (голям талон) вече ще изглежда така:

Лицева част:

svidetelstvo

 

 

 

 

Гръб:

svidetelstvo1

 

 

 

 

 

6. Свидетелство за регистрация на МПС, част 2 (малък талон) вече ще изглежда така:

svidetelstvo3

 

svidetelstvo2

 

Пълния текст на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, от април 2015

 

www.shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373