интересноОбщиПолезни

Новата Наредба 3 за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС

Вече е в сила новата Наредба №3 от 29 август 2011г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС.

С тази наредба се определят условията и редът за организиране и завършване на обучение за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Успешно завършеното обучение за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация и/или удостоверение за допълнително обучение.

Лицата, на които са издадени документите по чл. 2, имат право да провеждат изпитите по реда на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.

Кандидатите за обучение за провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория „В1“ и категории „М“, „В“, „Ттб“, „Ттм“ и „Ткт“ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. за психологическа годност съгласно разпоредбите за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания;
2. да имат завършено висше образование;
3. да са навършили 27 години при започване на обучението за провеждане на практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
4. да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „В“ не по-малко от 5 години.

Кандидатите за обучение за провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории „А1“, „С1“, „С1+Е“, „D1“, „D1+Е“ и категории „А“, „В+Е“, „С“, „С+Е“, „D“, „D+Е“ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са провеждали изпити за водачи на МПС от категория „В“ най-малко 3 години;
2. за психологическа годност съгласно разпоредбите на глава втора от Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС за категорията/подкатегорията, за която се обучават да провеждат изпити.

Пълния текст на Наредбата четете тук


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427