no commentsабсурдигневниОбщиПолезни

Новите листовки на пазара – пълни с грешки!

Новите листовки, пълни с грешки – факт, и какво от това?

За пореден път една добра инициатива и идея се опорочиха.

Новите листовки, които са пуснати на пазара, и върху които би трябвало да се обучават кандидат-шофьорите са пълни с грешки и то не само правописни!

Отново някой не си е свършил работата и отново никой не е упражнил контрол над това какво се случва и как се изпълнява конкретна задача.

Отдавна се сигнализира в пространството и от инструктури и от курсисти, че тези листовки са пълен провал, че са пълни с правописни и терминологични грешки, с допуснати технически неточности, с разминаващи се въпроси и отговори, с еднозначни въпроси с различни посочени като верни отговори, с липсващи или непълни отговори и т.н. И какво от това? Нищо не се направи до момента и не се вижда да се прави за да бъде променено това!

Ще посочим само един най-прост и елементарен пример за терминологична неточност. Уважаеми дами и господа създатели на „листовките“, от години е въведен терминът „въглероден диоксид“ за назоваване на съединението СО2, а не използваният от вас остарял термин „въглероден двуокис“!

След като ще се претендира кандидат-шофьорите да имат основно образование, то нека и създателите на листовките да имат основни познания по български език и основна техническа грамотност.

Ето и само няколко примера за груби грешки в самите въпроси и отговори поместени в новите листовки, а такива има наистина много:

Пример 1: Изпитен тест 31, лист 3, въпрос 32:
МПС временно се спира от движение когато:
1) е със свалени шумозаглушители
2) е технически неизправно
3) неговият водач откаже да бъде проверен от контролните органи за наличие на алкохол в кръвта
4) неговият водач е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда
Според създателите на листовките верните отговори са само 1 и 2 и можем да си шофираме подпийнали! Очевидно не са запознати с чл.171 от ЗДП от 24 юни 2011г.!

Пример 2: Изпитен тест 20, лист 1, въпрос 1:
Кои от изброените пътни превозни средства са моторни?
1) трамваите
2) мотопедите
3) тракторите
4) автомобилите
Според създателите на листовките верните отговори са 1, 2, 3!!!!
Съгласно ЗДП, 11. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.“ !!!! Следователно верните отговори са 2, 3, 4!

Пример 3: Изпитен тест 18, лист 3, въпрос 39:
Кои от следните изисквания трябва да бъдат спазени при теглене на повреден автомобил?
1) гъвкавата връзка използвана за теглене да бъде сигнализирана с червен флаг поне на 2 места
2) твърдата или гъвкава връзка използвана за теглене да бъдат със съответната дължина
3) твърдата връзка използвана за теглене да бъде оцветена напречно с червени и бели ивици
Според създателите на листовките верните отговори са 1, 2, 3, 4!!!! При положение, че има само 3 посочени отговора в самия въпрос!

Пример 4: Изпитен лист 7, лист 2, въпрос 29
Изобщо няма посочен верен отговор!!

И така нататък, и така натаък….за съжаление примерите, които могат да се посочат са прекалено много… но какво от това!?!??!? Същите тези листовки са все още на пазара и все още се предлагат на кандидат-шофьорите да учат по тях!!

Възниква и въпросът, дали същите матрици, по които са създададени печатните издания на листовките и отговорите към тях, са използвани и за създаване на изпитните варианти? Дали и там грешните отговори (посочени като верни) ще бъда оценени като верни такива!?!?!?!?

Поредният абсурд, който остава да виси във въздуха без каквато и да било намеса или опит за коригиране!!!

Съвсем друг е въпросът как така тези нови листовки са в сила от 19 септември 2011 г., при положение, че новите методика, наредба и инструкция за провеждане на изпитите по тези нови листовки все още не са обнародвани!!!


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420