местаОбщиПолезниПътища

Новите пътни такси за чуждестранни МПС преминаващи в България за 2013г.

Пътни такси събирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2013г. МПС с чуждестранна регистрация:

За преминаване на ППС с чуждестранна регистрация по „Дунав мост“ в посока Русе – Гюргево:

Видове пътни превозни средства Евро
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 2,00
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето 6,00
2. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 12,00
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 18,00
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 25,00
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 37,00

 

За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ППС с регистрация в страни извън ЕС и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса:

Видове пътни превозни средства Евро
1. Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача 50,00
2. Товарни автомобили с две оси 58,00
3. Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси 43,00

 

При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС, превишаващи нормите за допустимата максимална широчина:

Превишаване на допустимата максимална широчина Евро за 1 км
1. от 0,01 до 0,50 м включително 0,18
2. над 0,50 до 1,00 м включително 0,26
3. над 1,00 до 1,50 м включително 0,41
4. над 1,50 до 2,00 м включително 0,59
5. над 2,00 до 2,50 м включително 0,77
6. над 2,50 до 3,50 м включително 1,14
7. над 3,50 м 1,14+1,00 за всеки започнат метър над 3,50 м

 

При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС, които превишават допустимата максимална височина:

Превишаване на допустимата максимална височина Евро за 1 км
1. от 0,01 до 0,15 м включително 0,04
2. над 0,15 до 0,30 м включително 0,08
3. над 0,30 до 0,50 м включително 0,25
4. над 0,50 до 1,00 м включително 0,44
5. над 1,00 м 0,44+1,8 за всеки започнат метър над 1,00 м

 

При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС,които превишават допустимата максимална дължина:

Превишаване на допустимата максимална дължина Евро за 1 км
1. от 0,01 до 1,00 м включително 0,08
2. над 1,00 до 2,00 м включително 0,15
3. над 2,00 до 3,00 м включително 0,33
4. над 3,00 до 10,00 м включително 0,44
5. над 10,00 до 15,00 м включително 0,81
6. над 15,00 м 1,62

 

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г.,:

Превишаване на допустимата Евро за 1 км
1. от 0,10 до 5,00 т включително 0,25
2. над 5,00 до 10,00 т включително 0,50
3. над 10,00 до 20,00 т включително 0,83
4. над 20,00 до 30,00 т включително 1,32
5. над 30,00 до 40,00 т включително 2,05
6. над 40,00 до 50,00 т включително 2,76
7. над 50,00 до 60,00 т включително 3,68
8. над 60,00 т 3,68 + 3,28 за всеки започнати 10 т над 60 т

 

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на ППС, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г.:

Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос Евро за 1 км
1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,11
2. от 0,50 до 1,00 т на ос 0,30
3. от 1,00 до 1,50 т на ос 0,44
4. от 1,50 до 2,00 т на ос 0,83
5. от 2,00 до 3,00 т на ос 1,63
6. от 3,00 до 4,00 т на ос 2,36
7. над 4,00 т на ос 2,36+1,18 за всеки започнат тон над 4 т

 

Другу такси

  •  За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни ППС и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Срокът за отговор е 5 работни дни. Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден – 72 евро.

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420