интересноместаПолезни

Нови пътища край Разград

До края на месец август Агенция „Пътна инфраструктура” пуска в експлоатация напълно рехабилитираните общо 18 км пътни отсечки, включени в Лот 5 от обектите от първи етап на ОПРР 2007–2013 г. в област Разград. Рехабилитираните участъци от път ІІІ-205 Разград – Исперих и път ІІ-49 Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан ще осигурят по-добри условия за комфортното и безопасно придвижване на средно 1 500 МПС на денонощие. Път ІІІ–205 е силно натоварена транспортна връзка, свързваща път І–2 Русе – Разград – Шумен, път ІІ–23 Кубрат – Завет – Исперих – Дулово и път ІІ–21 Русе – Силистра. Път ІІ–49 е основна напречна връзка с РПМ, която преминава през територията на три области – Търговище, Разград, Силистра.

Завършени са геодезическите измервания по трите пътни участъка и изпълнителят на СМР е представил технологичен проект за одобрение от АПИ. Изпълняват се строителни дейности – земни работи по банкети и пътни окопи, фрезоване на асфалтови пластове и изпълнение на изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ – 60% от общото количество, изпълнени са пътни бордюри и облицовани окопи. Строителните дейности са спрени с Акт образец 10, подписан на 17. 12. 2010 г., поради неблагоприятни климатични условия. С акт образец 11, подписан на 28. 03. 2011 г. са продължени строителните дейности по трите пътни участъка. Приблизителна стойност на изпълнените СМР към 31.05.2011г.–2 500 000лв.

Цялостната рехабилитация на път ІІІ-205 Разград – Исперих и на път ІІ-49 участъци Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан се извършва благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се осъществява по Схема на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”.

Целта на схемата е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) републикански пътища. Средствата са в общ размер 501 091 393 лева и се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.

Механизмът на финансиране е 85% от ЕФРР, 15% от държавния бюджет на Р. България. Конкретен бенефициент по схемата е Агенция „Пътна инфраструктура”, която разработва и изпълнява Средносрочна инвестиционна програма, разделена към момента на два етапа, планиран е и трети.

Програмата предвижда да се рехабилитират републикански пътища ІІ и ІІІ клас на територията на 27-те Областни пътни управления. Проектите, които АПИ предлага на Управляващия орган (МРРБ) са подбрани на областен принцип и ще се изпълняват етапно, в зависимост от техническата им готовност.

Източник: www.standartnews.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427