законизаконодателствопрехвърляне собственост МПС

Новости при прехвърляне собствеността на МПС – 2021

С началото на 2021 г. влязоха в сила и някои промени в Закона за движение по пътищата, свързани с прехвърляне на собствеността на моторните превозни средства.С писмен договор се прехвърля собствеността на МПС, като:
При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3, включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена, подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

Изключение се допуска само за:
– излезлите от употреба превозни средства;
– МПС, за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;
– МПС с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

Преди прехвърляне на собствеността на регистрирано МПС собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.
В този случай, или в случай на прекратяване на регистрация на превозно средство за запазване на регистрационния номер, заявленията се подават съгласно Наредба за регистрация, пускане, спиране и отчет на МПС.
В срок до един месец от подаване на заявлението заявителят има право да регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели в случаите определени в Наредба за регистрация, пускане, спиране и отчет на МПС.
Ако в посоченият едномесечен срок не е регистрирано друго МПС със запазения номер, прехвърлянето на собствеността на МПС, за което е подадено заявлението, се извършва след прекратяване на регистрацията и връщане на регистрационните табели в съответното звено на „Пътна полиция“. Табелите с регистрационния номер се унищожават.
При регистрация на друго превозно средство едномесечният срок (от подаване на заявлението) се поставят нови табели с регистрационен номер.

Повече за промените в Закона за движение по пътищата.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373