ОбщиПолезни

Новото в новия ЗДвП от октомври 2012

Относно издаването и възстановяването на свидетелство за управление на МПС

  • Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.

 

Относно свидетелство за управление на МПС от чуждестранно лице
  • Свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, може да бъде заменено по негово искане с равностойно българско свидетелство за управление без полагане на изпит. Като то се заменя с българско при установяване на административно нарушение, за което е предвидено отнемане на контролни точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторното превозно средство.
  • В случаите по ал. 4 – 7  от чл.162 – замяната с българско свидетелство за управление се извършва след представяне на чуждестранно национално свидетелство. Замененото свидетелство се връща на държавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване на замяната.
  • При изгубено или откраднато свидетелство за управление (по чл. 161, т. 5) на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, се издава българско свидетелство въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство. За обстоятелствата по издаване на българското свидетелство се уведомява държавата, издала изгубеното или откраднатото свидетелство.
  • Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи обменя информация със съответните органи на друга държава при издаването или замяната на свидетелства за управление на моторно превозно средство.

 

Относно валидността на свидетелствата за управление на МПС от 19ти януари 2013.
  • За категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ –  10 години.
  • За категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т  –  5 години.
  • Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с трайни увреждания е до 5 години.

 

Издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на моторни превозни средства са валидни за срока, посочен в тях.

 

Чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство не може да се използва за удостоверяване на самоличността по смисъла на чл. 50, ал. 2. от Закона за българските лични документи (последно изменен – 2 октомври 2012г.)

Екипа на www.shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420