законизаконодателствоинтересноОбщиПолезниПътища

Новото в новия Правилник за прилагане на ЗДвП, 2015

Новите изменения на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

За ПЕШЕХОДЦИ:

  • Най-сетне е записано, че за улесняване на незрящите пешеходци зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, се съпровожда от звуков сигнал.

За ППС ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ:

  • понятието трамвай (в чл.34) е заменено с ППС от редовни линии за превоз на пътници. Като: когато светофар за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници е поставен заедно със светофар за регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки и стеснени участъци от пътя, водачите на превозните средства от редовни линии за обществен превоз на пътници спазват сигналите на светофара за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници.“ И светофар с 4 светещи полета, 3 от които са разположени хоризонтално едно до друго, а четвъртото е разположено в средата под тях,  ще се използва за регулиране на движението на нерелсови превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници само в случаите, в които за тях има специално обособена пътна лента „BUS-лента.

относно ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ

  • Пътни знаци от групи „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ и допълнителни средства за сигнализиране от група „С“, когато се поставят на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи се използват при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, допълнителният контур или правоъгълната основа могат да имат жълт флуоресцентен светлоотразителен фон.
  • Пътни знаци от групи „Ж“ и „Т“, използвани при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, могат да имат жълт фон.
  • Добавят се нови пътни знаци:
D7a „Д7а Скоростен път“
D8a „Д8а Край на скоростен път“
E24a Е24 „Контрол с автоматизирани технически средства или системи. Ще се използва за да информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.
  • Изменят се съществуващи пътни знаци:
E7_2 ЗАЛИЧАВА се пътен знак Е7.2
E7_1 Пътен знак Е7.1 става Е7 „Бензиностанция“
E22 Е22 вече изглежда така и има значението:  „Допустими максимални скорости на движение
J17 ЗАЛИЧАВА се пътен знак Ж17
T17 Допълнителна табела Т17 е с жълт фон,  когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.

Когато се използват за въвеждане на временна организация и безопасност на движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 са с жълт фон.

 

ПЪТНА МАРКИРОВКА

  • Пътната маркировка върху платното за движение има бял, жълт или оранжев цвят, като:

– пътната маркировка за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на специализирани ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, е с  жълт цвят;

– пътната маркировка при въведена временна организация и безопасност на движението за извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците е с  оранжев цвят.

 

M19 Добавя се напречната маркировка М19, която се очертава се с квадрати пред хоризонтални криви или с правоъгълници пред кръстовища.
M20 Добавя се напречна шумна маркировка М20, която се очертава с 12 напречни линии, разположени на еднакво разстояние
C5 Добавя се ново средство за сигнализиране „Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал“ – С5. Поставя се на кръстовища с интензивно движение. Има поле с формата на квадрат с черен фон. Показва чрез цифрова матрица зелени или червени цифри на число, различно от нула, съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и червения сигнал

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420