винеткизаконодателствотол такси

Нов списък на републиканските пътища, за които се събира тол такса за изминато разстояние

С Решение № 680 от 21 септември 2022 г. е приет НОВ списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса. С това решение се отменя досега съществуващият списък на републикански пътища, за които се събираше тол такси съглсно предишно Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса.В новият списък на републиканските пътища, за които се събира тол такса, са включени и някои второкласни пътища. Променение са някои наименования от досега съществуващият списък, въведени са начални и крайни точки и дължини на пътищата от първи и втори клас, за които се събира тол такса.

Пълен списък на републиканските пътища, за които се събира тол такса за изминато разстояние – тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420