извънгабаритниизпитизпитни листовкилистовкинови листовкиправила за движениешофьорски книжки

Обновени изпитни листовки 2021 за категории С, С1, D, D1, CE, DE

Обновени изпитни листовки 2021 (онлайн и за Android OS) за категории С, С1, D, D1:

 • С (900 въпроса с пояснения)
 • C1 (450 въпроса с пояснения)
 • D, D1 (225 въпроса с пояснения)
 • DE, CE (225 въпроса с пояснения)

Добавени са нови въпроси и допълнителни пояснения свързани с последните промени на Закона за движение по пътищатаНаредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Закона за автомобилните превози и Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства касаещи:

 • новите понятия „самобалансиращо превозно средство“ и „индивидуално  електрическо превозно средство“ и правилата за движение на тези ППС;
 • правилата за движение на превозни средства със специален режим на движение;
 • правилата за спиране/престой на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 • правилата за движение по BUS лента;
 • нови пътни знаци;
 • административните нарушения на правилата за движение по пътищата и наказанията предвидени за тях съгласно последните промени в Закона за движение по пътищата.
 • измененията и допълненията в правилата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

Въпросите и отговорите, включени в Изпитни листовки ДАИ 2021, са разработени по официалните масиви с изпитни въпроси, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА.  Последно обновяване: януари 2021г.

Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в съответните законодателни норми и административни актове.

Структурата и функционналността на изпитните листовки се запазва същата. Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима на приложенито се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

Като в режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн версията на Изпитни Листовки и приложението Изпитни листовки ДАИ 2021?

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Обучение“:

 • пояснения относно „защо това са верните отговори“ за всички категории и въпроси;
 • подсказка „покажи верните отговори“
 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, ако е отговорено правилно
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • възможност за обратна връзка с екипа на shofior.com

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Изпит“:

 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • статистика на сгрешените отговори
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, при правилен отговор/и

Изпитни листовки ДАИ 2021 за Android, за всяка една категория поотделно, могат да бъдат решавани, след като се изтегли приложението от Google play и се закупи съответната категория листовки.

Повече за функционалността на Изпитни листовки за ДАИ 2021 за Adnroid можете да намерите тук.