законодателствоконтролни точкиОбщиПолезниправила за движение

Отнемане на контролни точки – по колко и кога?

Последно обновяване: Март 2023 г.

Съгласно последните промени на Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, от март 2023 г.се въвеждат някои промени в наказанията, за които се отнемат контролни точки, а именно:

Вид нарушениеПърво нарушениеПовторно нарушение
1.управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда
управление на МПС след употреба на алкохол над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда
-8 т.
-12 т.
-20 т.
-20т.
2.за отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията им-15 т.
3.за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 т.
4.за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер– 10 т.
5. за неправилно преминаване през железопътен прелез – 10 т.
6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари– 18 т.-21 т.
7.за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 10 т.
8.за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 8 т.
9.за неизползване на предпазен колан или не носене на каска  – 10 т.
10. за превозване на деца в нарушение на ЗДвП– 12 т.
11.за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването– 10 т.
12.за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 10 т.
13.за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението– 13 т.
14.за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път – 15 т.– 20 т.

*** На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157  за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията, за които в ЗДвП е предвидено налагане на наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39 т..

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС (на нов шофьор), първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки  (а не както беше досега 39 т.) .

Като след придобиване на две годишен  стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39 т.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420