Европазаконодателствопревоз товари

Полша – задължителна регистрация при превоз на стоки с повишен риск от данъчни измами

С приемането на новият закон за „Система за мониторинг на превози на стоки по шосе“ (Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów) в Полша, се въвеждат по-строги правила за мониторинг на търговията с двигателни горива, добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн. Основно под по-стрикно наблюдение попадат товари с маса над 500 килограма или 500 литра.Въвеждат се и нови задължения за  изпращачите, превозвачите, шофьорите и получателите на товара, като едно от тях е задължителната регистрация и актуализация на данните за превоз в полския регистър „SENT“, което може да става през индивидуални регистрирани профили (на физически лица) през платформата PUESC. Регистрацията на превоза и актуализацията се извършва с помощта на услугата “е-Превоз“ (e-Carriage, e-Przewóz) предоставена от Държавната Данъчна Администрация.
Новите задължения ще бъдат прилагани предимно при превози извършвани в рамките на вътрешнообщностни придобивания, вътрешнообщностни доставки и транзит на стоки (описани в закона) през Полша.

При стоките, попадащи в тази група, изпращачът (за износ от Полша към ЕС), получателят (за внос от ЕС към Полша) или съответната транспортна компания (за транзит) трябва задължително да регистрират превоза на стоки в електронната платформа PUESC и да предоставят изискваната информация.

Това включва: информация за изпращача, получателя, планираната дата на превоза, мястото на товарене/разтоварване, точния вид на стоката и нейната класификация, теглото, обема, количеството и др.

Полученият референтен номер трябва да бъде изпратен до транспортната компания, а всички страни трябва да актуализират тази информация по всяко време.

Задължителната регистрация няма да се прилага за стоките, които са превозвани в рамките на пощенска пратка, вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане (EMCS) и акцизен режим Описани в Закона).

За нарушение на изискванията свързани с регистрацията и актуализацията на данните на превоза, законът предвижда доста високи глоби, като някои от тях могат да достигнат до 46% от нетната стойност на товара.

Повече информация за новата система можете да намерите в страницата на PUESC (EN)  и закона Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Източник: rta.government.bg, puesc.gov.pl, bepnews.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373