ОбщиПолезниправила за движениесъвети

Правила за преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници

Спирка е мястото предназначено за спиране на ППС от обществения транспорт за слизане и качване на пътници, обозначено със съответния пътен знак, както и разстоянието от 50 м след него.

Задължение на водачите при преминаване покрай спирка  • да се движи с намалена скорост, с повишено внимание, с готовност за спиране;
  • да намали скоростта а при необходимост и да спре за да пропусне ППС от обществения превоз на пътници за включване в движението;
  • да не паркира в зоната на спирката. Престоят е разрешен, ако не се пречи на ППС от обществения превоз на пътници.

Важно! При движение в пътна лента покрай спиращо, спряло или потеглящо пътно превозно средство от означена с пътен знак трамвайна, тролейбусна или автобусна спирка водачът на нерелсовото пътно превозно средство винаги е длъжен своевременно да намали скоростта, за да може в случай на необходимост да спре.

Правила за преминаване покрай трамвайна спирка, когато слизането и качването на пътниците е откъм страната на движението.

  • Когато на спирката няма изграден или очертан остров за безопасност:

трамвайна спирка

 

Водачът на нерелсовото ПС е длъжен да спре на 1м зад трамвая, винаги при приближаване от дясната страна на трамвай, спиращ или спрял на означена с пътен знак спирка.

 

  • Когато има изграден или очертан остров за безопасност

трамвайна спирка с остров

 

Водачът на нерелсовото ПС е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, за да позволи на пътниците безопасно да преминат през платното за движениемежду тротоара и острова.

 

Паркиране и престой в зона на спирка

Спирането на други превозни средства на спирка е разрешено само за слизане или качване на пътници и то само ако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката. Престоят на таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници е забранен.

Забранено е паркирането на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420