Общиправила за движениеПътища

Правило за предимство на дясностоящия и нерегулирано кръстовище

Всички сме чували за правилото за предимство на дясностоящия, което гласи:

На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. Като завиващите наляво пропускат насрещнодвижещите се.

Но как се прилага на практика това правило?Това правило се прилага винаги когато имаме случай на нерегулирано кръстовище, независимо дали е в населено място или извън него и независимо от формата му – т.е. независимо от това дали е Т-образно, кръгово, кръстообразно или с друга форма.

ВАЖНО! Ако на нерегулирано кръстовище се намира (или приближава) релсово ППС, то винаги е с предимство пред нерелсовите ППС, независимо от местоположението му и посоката му на движение!

НЕРЕГУЛИРАНО КРЪСТОВИЩЕ

НЕРЕГУЛИРАНО кръстовище е всяко кръстовище, което НЕ е обозначено със светлинни сигнали, пътни знаци относно предимството за преминаване през него, или няма регулировчик.

Ето няколко примера за нерегулирано кръстовище:

1. Пример за T-образно нерегулирано кръстовище – в случая няма поставен пътен знак или светлинна сигнализация, относно предимството за навлизане на ППС в него! Тук пръв преминава синият автомобил, защото се намира отдясната страна на червеният.

T-образно кръстовище

2.Пример за нерегулирано кръгово кръстовище – в случая поставеният пътен знак указва само посоката за навлизане в кръговото кръстовище, но няма поставен пътен знак или светлинна сигнализация относно предимството за навлизане на ППС в него! Тук пръв преминава жълтият автомобил, защото се намира отдясно на червеният.
Кръгово кръстовище

3.Пример за стандартно нерегулирано кръстовище в населено място – няма поставени пътни знаци или светлинна сигнализация относно предимството за преминаване на ППС през него. Тук пръв преминавате Вие защото се намирате от дясната страна на червеният автомобил.
Нерегулирано кръстовище

4. Стандартно нерегулирано кръстовище, през което преминават и трамваи. Тук пръв преминава трамвая, защото е релсово превозно средство, след което преминавате Вие, защото се намирате от дясната страна на червеният автомобил
Нерегулирано кръстовище с трамвай

Правилото за предимство на дясностоящия се прилага винаги и на кръстовище на равнозначни пътища, обозначено с пътен знак А25. С този пътен знак се обозначват кръстовища, на които се пресичат равнозначни пътища, разположени извън населено място. Равнозначни пътища означава, че отново няма изрично упоменат или обозначен път с предимство. Затова при кръстовище обозначено по този начин винаги се прилага правилото за предимство на дясностоящия!

5. Пример за Т-образно кръстовище, на което се пресичат еднозначни пътища, извън населено място, обозначено с пътен знак А25:
Кръстовище на равнозначни пътища
6. Пример за прилагане на правилото за предимство на дясностоящия, когато и двата автомобила са един срещу друг. Тук червеният автомобил (тъй като завива наляво) трябва да пропусне преди себе си синият автомобил.
нерегулирано кръстовище


Правило за траектория на преминаване през кръстовище – когато пътните ленти са обозначени:

траектория за преминаване през кръстовище

Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответната посока – от лентата предназначена за завиване наляво.
При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение, водачът на ППС завива така, че да навлезе възможно по най-краткия път в дясната част на платното за движение. В случая най-краткия път е обозначен със синята стрелка.

Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответната посока – от лентата предназначена за завиване надясно.
Съответно при завиване надясно за навлизане в път с двупосочно движение, водачът на ППС завива така, че да навлезе възможно по най-краткия път в дясната част на платното за движение.

ВАЖНО!
Правилото за предимство на дясностоящия се прилага и в някои случаи на регулирано с пътни знаци кръстовище. Вижте кога – – правила за преминаване на ППС през регулирано кръстовище


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420