ОбщиПолезниправила за движениесъвети

Правила за преминаване през кръгово кръстовищe

Основното правило за навлизане в кръгово кръстовище е навлизането в него винаги да става винаги НАДЯСНО по посока на движението!

Ако кръстовището е нерегулирано (т.е. няма поставени допълнителни пътни знаци или светлинна сигнализация) навлизането НАДЯСНО става при строго спазване на правилото за предимство на дясностоящия:На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. Като завиващите наляво пропускат насрещно движещите се.

Ето и пример за нерегулирано кръгово кръстовище:

3_1_6

Тук поставеният пътен знак указва само задължителната посока на движение при навлизане в кръговото кръстовище. Следователно това е нерегулирано кръстовище и трябва да се спази правилото за предимство на дясностоящия.

Когато кръстовището е регулирано, задължително се спазва предписанието на светлинната сигнализация или пътните знаци относно предимството за преминаване през него. Като ако едновременно са поставени светлинна сигнализация и пътни знаци (относно предимството) то задължително се следват указанията подавани от светлинната сигнализация.

Пример за регулирано кръгово кръстовище, сигнализирано с пътни знаци относно предимството:

кръгово кръстовище

Ако пътя, по който се движите преди кръговото кръстовище, е с 2 и повече ленти за движение в едната посока, то задължително трябва да се престроите своевременно в лентата, в която желаете да продължите след навлизане в кръстовището. По правило най-дясната лента (при навлизане в кръстовището) е за ППС, които желаят да напуснат кръговото кръстовище през първият изход. Втората и третата лента съответно (при навлизане) са за ППС, които ще напуснат кръстовището съответно през втория или третия изход и т.н.

Важно!

Винаги при навлизане в кръгово кръстовище се движете в лентата, която сте заели преди навлизането му!

Ето как става преминаването през кръгово кръстовище с няколко ленти за движение в едната посока:

Повече информация по темата можете да намерите тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420