www.shofior.com

Признаване и подмяната на свидетелствата за управление на МПС в Корея и България

Влезе в сила споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Съгласно подписаното между двете страни споразумение:
Националните свидетелства за управление на МПС се признават и подменят съобразно таблицата за съответствие на свидетелства за управление на МПС, представена в анекса на споразумението.

Притежател на валидно национално свидетелство за управление на МПС, издадено от компетентните органи на една от договарящите страни, който има разрешение за пребиваване на територията на другата договаряща страна, може да кандидатства пред компетентните органи на тази друга договаряща страна за признаване и подмяна на неговото или нейното свидетелство за управление на МПС за валидно национално свидетелство за управление на тази друга договаряща страна съгласно разпоредбите на това споразумение.

Международни и временни свидетелства за управление на МПС, както и разрешения за управление на МПС на лица, обучаващи се за водачи, не са предмет на признаване и подмяна по силата на това споразумение.

По отношение забраните и ограниченията на категориите свидетелства за управление на МПС, както и разпоредбите за движение по пътищата, възрастта на водачите и тяхното физическо и психическо състояние, договарящите страни прилагат националното си законодателство.

Компетентните органи за признаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС:
За Република България:
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Охранителна полиция“ Отдел „Пътна полиция“
Адрес: София, България, 1233, бул. Мария-Луиза 114Б
тел.: 00359 2 98 23377
факс: 00359 2 98 23684
имейл: driving_licenses.150@mvr.bg.

За Република Корея:
Агенция на Националната полиция
Отдел „Свидетелства за управление на МПС“
Адрес: Migeum-dong 209, Seodaemun-gu, 102-704, Сеул,
Република Корея
тел.: 008-22-3150-0605
факс: 008-22-3150-3853
имейл: homz21@police.go.kr.

Повече информация за процедурите за признаване и подмяна, както и за регистриране на МПС четете тук.

Exit mobile version

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420