интересноОбщиПолезни

Проект на Методиката за новите листовки, Наредбата и инструкцията за провеждане на изпитите за шофьори

В проектите са предвидени промени в организацията, съдържанието и процедурата по провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Във връзка със съдържанието на теоретичните изпити е предвидено:

– намалява се броят на въпросите в тестовете (за категория В съдържат 45 въпроса, вместо 60);

– въпросите имат по 2, 3 или 4 отговора, от които верните отговори са един, два, три или всички (броят на верните отговори не е обявен предварително);

– въвежда се точкова система за оценяване на резултатите от изпитите – в зависимост от трудността въпросите носят една, две или 3 точки – положителна оценка се поставя при 90% точки от верни отговори;

По отношение на процедурата е предвидено:

– тестовете да се отпечатват само в един екзампляр (комбинациите от въпросите в различните тестове да не се повтарят);

– всеки тест да бъде поставен в индивидуален плик, като на мястото на запечатването се поставят стикери;

– изпитните листа да се отпечатват без шаблони, верните отговори да се пазят в системата и да не се визуализират;

– на тестовете не се вписват данните на кандидатите – тестовете се ориентират към кандидатите посредством баркод;

– резултатите се нанасят автоматично в информационната система на ИА „АА“ в реално време.

Предвидено е проверката на тестовете, които кандидатите са решавали по време на изпита, да става по електронен път чрез сканиране на изпитните листа. Лицето, което ще провежда изпитите, ще носи изпитните тестове и необходимите за извършването на проверката технически средства. Оценяването ще става непосредствено след приключване на изпита на всеки кандидат.

По отношение на организацията на провеждането на изпитите е предвидено теоретични изпити за придобиване на правоспособност да се провеждат освен в областните центрове и в населени места с над 20 000 жители.

Източник: www.mtitc.government.bg


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373