Общи

„Пътна полиция“ вече няма да посещава леките пътнотранспортни произшествия

Органите на „Пътна полиция“ вече няма да посещават леките пътнотранспортни произшествия, съобщиха от пресцентъра на МВР. Шофьорите ще попълват двустранен констативен протокол, който се предоставя от застрахователя при сключване на „Гражданска отговорност“ или при поискване.

Във връзка с влизане в сила на Наредба № І з-41 на Министерството на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд ви информираме, че органите на Пътна полиция няма да посещават на място пътнотранспортни произшествия, освен в случаите посочени в чл. 125 от Закона за движение по пътищата, а именно: „Службите за контрол на МВР посещават задължително на мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

  1. при произшествието има убит или ранен човек;
  2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
  3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се разпилява на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  4. в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
  5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторното превозно средство;
  6. произшествие с участие на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея;
  7. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата свързани с него, а едно от МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди;
  8. произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход, поради причинените му от произшествието вреди.

В случаите, когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, участниците попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП /приложение № 3/ от горепосочената наредба, които им се предоставят от застрахователните компании при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, както и при поискване. Бланката е валидна и когато не е предоставена от застрахователя /може да се извади от Интернет или да се преснима от Държавен вестник/. В тези случаи водачите на пътните превозни средства са длъжни при произшествие само с материални щети, съгласно чл.123, ал.1 т. 3, б.“Б“ от ЗДвП да уведомят службата за контрол на Министерство на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието.

Горепосочените разпоредби влизат в сила от датата на обнародване на Наредба № І з – 41 в Държане вестник.

Източник: Информационна агенция „Фокус“


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420