интересноОбщиПолезниПътища

Скорост на движение и спирачен път

  • Защо скоростта на движение е толкова важна, особено при мокра пътна настилка
  • Защо са въведени ограничения на скоростта, различни за различните категории превозни средства за различните категории пътища?
  • Как скоростта на движение и състоянието на пътната настилка влияе на спирачния път?Всички преминали шофьорски курс на обучение, и особено водачите с по-голям стаж зад волана, знаят че избора на скорост на движение трябва да е съобразен с пътната обстановка – ширината на пътя, броя ленти за движение, интензивността на движение по пътя, разнообразието от участници в движението (пешеходци, колоездачи, автомобилисти и др.), състоянието на пътната настилка и на автомобила (включително категорията му и състоянието на гумите), атмосферните условия (мъгла, снеговалеж, дъжд, мрак…), превозваният товар.

Всеки сядал зад волана е наясно, че при спиране, автомобилът изминава известно разстояние докато напълно спре.

Колкото по-тежко е превозното средство и по-бързо се движи, толкова по-дълго ще продължи спирането му. Ако добавим и наличие на мокра пътна настилка и неподходящи за сезона гуми или гуми с износен протектор, толкова по-дълго ще продължи спирането.

Разстояние, изминато от автомобила, от момента на натискане на спирачката до окончателното му спиране

За всичко това е виновна физиката, с която всеки шофьор трябва да е запознат. И като говорим за физика това включва основни физични закони и физическото състояние на водача, от което зависи времето му за реакция в критични ситуации на пътя.

Средно на един водач му е необходима около една секунда за да реагира, при внезапен инцидент или заплаха на пътя. Ако водачът е с по-малко опит зад волана, това време нараства, т.е. неопитният водач често пъти реагира по-бавно поради паника, незнаене какво да прави, неподготвеност. Ако водача е уморен, времето му за реакция нараства до 2 секунди. Повече време за реакция е необходимо и за по-възрастни водачи (в общият случай на възраст над 60 години).

Ако водачът е употребил алкохол или управлява под въздействие на психотропно вещество реакциите ми стават още по-забавени, което означава и повече време за реакция за натискане на спирачния педал и лоша преценка на разстоянието до обект на пътя.

спирачен път и време за реакция

И така, при средно време необходимо за реакция, за натискане на спирачния педал от 1 секунда, тази една секунда включва:

  • 1/4 от секундата – е времето, в което водачът вижда пешеходец на пътя, сигнал на светофара или заплаха на пътя
  • следващата 1/4 от секундата – е времето необходимо на мозъка да възприеме тази информация, да я обработи и да вземе решение да спре автомобила
  • още 1/4 от секундата отнема крака на водача да се премести от педала на газта върху педала на спирачката и да го натисне
  • последните 1/4 от секундата е времето необходимо спирачната течност да създаде необходимата компресия за задействане на спирачната система.

Как се изчислява спирачният път на автомобил?

След задействането на спирачната система на автомобила, времето необходимо за окончателното му спиране се определя най-вече от скоростта на движение (преди натискането на спирачката), състоянието на пътната настилка, на гумите и на самия автомобил. Колкото е по-хлъзгава настилката, по-износени гумите, по-тежък автомобила и по-голяма скоростта на движение, толкова по-голям ще е спирачният му път (повече разстояние ще измине автомобилът до пълното му спиране).

Т.е. спирачният път се определя от всички тези фактори, съгласно формулата:
формула спирачен път

като:
S – спирачен път (м)
V – скорост на движение (в м/сек)
f – коефициент на сцепление
g – земното притегляне, равно на 9,81 м/сек

Пример
Така при движение със скорост от 50 км/ч и коефициент на сцепление около 0,4 (характерен за мокра настилка и добри гуми), спирачният път на автомобила е: 88 метра.

Много или малко е това?
Всъщност е много, за внезапно изкочил на пътя пешеходец, особено през нощта когато видимостта на шофьора напред към пътя е в зоната на осветеност на фаровете, което е не-повече от 150 м. А при лоши метеорологични услови тази видимост силно намалява!!!

Видимост от шофьорското място, в тъмната част на деня:
pedestrian
Как се променя дължината на спирачния път при различна скорост на движение?

На фигурата са показани данни за промяната на дължината на спирачния път, при мокра настилка (коефициент на сцепление 0,4), един и същ автомобил, но с различна скорост на движение:

спирачен път с различна скорост

Коефициент на сцепление

коефициент на сцепление при различни пътни настилки

Коефициентът на сцепление, между гумите на автомобила и пътната настилка, зависи от състоянието на пътя и качеството на гумите, като варира от 0 до 1. При хлъзгав път е около 0,4, но колкото са по-износени гумите толкова стойността на този коефициент пада до 0,2 и по-малко.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427