законодателствоПътищатол такси

Пътни такси, за извънгабаритни ППС, 2017 г.

Влязоха в сила новите изменения на Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приети на 21 април 2017 г.

 За влизане в България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ППС с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства Евро
Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача 50,00
Товарни автомобили с две оси 58,00
Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси 43,00

При преминаване на извънгабаритни ППС (с чуждестранна регистрация) по републиканските пътища, се събират следните такси:

– при превишаване на допустимата максимална широчина (кои ППС – виж Наредба №11):

Превишаване на допустимата максимална широчина € за 1 км
от 0,01 до 0,50 м включително 0,18
над 0,50 до 1,00 м включително 0,26
над 1,00 до 1,50 м включително 0,41
над 1,50 до 2,00 м включително 0,59
над 2,00 до 2,50 м включително 0,77
над 2,50 до 3,50 м включително 1,14
над 3,50 м 1,14+1,00
за всеки
започнат
метър
над 3,50 м

 

– при превишаване на допустимата максимална височина (кои ППС – виж Наредба №11)):

Превишаване на допустимата максимална височина € за 1 км
от 0,01 до 0,15 м включително 0,04
над 0,15 до 0,30 м включително 0,08
над 0,30 до 0,50 м включително 0,25
над 0,50 до 1,00 м включително 0,44
над 1,00 м 0,44+1,8
за всеки
започнат
метър
над 1,00 м

– при превишаване на допустимата максимална дължина (кои ППС, виж Наредба №11):

Превишаване на допустимата максимална дължина € за 1 км
от 0,01 до 1,00 м включително 0,08
над 1,00 до 2,00 м включително 0,15
над 2,00 до 3,00 м включително 0,33
над 3,00 до 10,00 м включително 0,4
над 10,00 до 15,00 м включително 0,81
над 15,00 м 1,62

 

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимата максимална маса (виж Наредба №11 ), се събират следните такси:

Превишаване на допустимата максимална маса € за 1 км
от 0,10 до 5,00 т включително 0,25
над 5,00 до 10,00 т включително 0,50
над 10,00 до 20,00 т включително 0,83
над 20,00 до 30,00 т включително 1,32
над 30,00 до 40,00 т включително 2,05
над 40,00 до 50,00 т включително 2,76
над 50,00 до 60,00 т включително 3,68
над 60,00 т 3,68 + 3,28
за всеки
започнати
10 т
над 60 т

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в Наредба № 11, се събират следните  такси:

Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос € за 1 км
от 0,10 до 0,50 т на ос 0,11
от 0,50 до 1,00 т на ос 0,30
от 1,00 до 1,50 т на ос 0,44
от 1,50 до 2,00 т на ос 0,83
от 2,00 до 3,00 т на ос 1,63
от 3,00 до 4,00 т на ос 2,36
над 4,00 т на ос 2,36+1,18
за всеки
започнат
тон над
4 т

Важно:

  • Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се събират такси отделно за всеки превишен показател.
  • За ремаркета или полуремаркета с повече от 3 оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират такси за превишаване на допустимата максимална височина и таксите за превишаване на допустимата максимална дължина.

За преминаване на пътни превозни средства по моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства
Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили)
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето
2,00

 

6,00

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
12,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 18,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
25,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 37,00

 

При преминаване на извънгабаритни ППС (с българска регистрация) по републиканските пътища, се събират следните такси:

– при превишаване на допустимата максимална широчина, определени в Наредба № 11:

Превишаване на допустимата максимална широчина Лева за 1 км
от 0,01 до 0,50 м включително 0,35
над 0,50 до 1,00 м включително 0,51
над 1,00 до 1,50 м включително 0,80
над 1,50 до 2,00 м включително 1,15
над 2,00 до 2,50 м включително 1,51
над 2,50 до 3,50 м включително 2,23
над 3,50 м 2,23+1,96
за всеки
започнат
метър над
3,50 м

 

– при превишаване на допустимата максимална височина, определени в Наредба № 11:

Превишаване на допустимата максимална височина Лева за 1 км
от 0,01 до 0,15 м включително 0,08
над 0,15 до 0,30 м включително 0,15
над 0,30 до 0,50 м включително 0,50
над 0,50 до 1,00 м включително 0,86
над 1,00 м 0,86+3,52
за всеки
започнат
метър
над 1,00 м

 

– при превишаване на допустимата максимална дължина, определени в Наредба № 11:

Превишаване на допустимата максимална Лева за 1 км
от 0,01 до 1,00 м включително 0,15
над 1,00 до 2,00 м включително 0,30
над 2,00 до 3,00 м включително 0,65
над 3,00 до 10,00 м включително 0,86
над 10,00 до 15,00 м включително 1,58
над 15,00 м 3,17

 

 

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимата максимална маса, определени в Наредба № 11, се събират следните такси:

Превишаване на допустимата максимална маса Лева за 1 км
от 0,10 до 5,00 т включително 0,49
над 5,00 до 10,00 т включително 0,98
над 10,00 до 20,00 т включително 1,62
над 20,00 до 30,00 т включително 2,58
над 30,00 до 40,00 т включително 4,00
над 40,00 до 50,00 т включително 5,40
над 50,00 до 60,00 т включително 7,20
над 60,00 т 7,20 + 6,42
за всеки
започнати
10 т над
60 т

 

При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на ППС,определени в Наредба № 11, се събират следните такси:

Превишаване на допустимата максимално натоварване на ос Лева за 1 км
от 0,10 до 0,50 т на ос 0,22
над 0,50 до 1,00 т на ос 0,59
над 1,00 до 1,50 т на ос 0,86
над 1,50 до 2,00 т на ос 1,62
над 2,00 до 3,00 т на ос 3,19
над 3,00 до 4,00 т на ос 4,62
над 4,00 т на ос 4,62+2,31
за всеки
започнат
тон над
4 т

Важно:

  • Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се събират отделно за всеки превишен показател.
  • За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите за ППС превишаващи нормите за размерии и превишаване на допустимата максимална височина

За преминаване на моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства Лева за 1 км
Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили)
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето
4,00

 

12,00

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
23,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 35,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на пътници
с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
49,00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 72,00

 

За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително по  Наредба № 11, след подаване на заявлението за издаване на разрешително, се събират следните годишни такси:

 

Превишаване на допустимата максимална широчина Лв.
от 2,55 м до 3,50 м включително 30
над 3,50 м до 4,50 м включително 100

 

 

Пълният текст на Тарифите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ако сте харесали статията, можете да използвате нашия RSS фийд, за да не пропуснете нищо интересно от shofior.com или ни последвайте в Twitter, Facebook или G+.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420