интересноОбщиПолезни

Такси събирани по ЗДП съгласно Тарифа 4

Такси, събирани по Закона за движението по пътищата, съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси са както следва:

– За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление – 1 лв.

– За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление – 1 лв.

– За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство на чужденец – 25 лв.
(За бързо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти)).

– За издаване на международно свидетелство за управление – 5 лв.

– За промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство – 2 лв.

– За издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство – 300 лв.

– За проверка на техническата и екологичната изправност и за извършване на идентификация при първоначалната регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС – 6 лв.

– За извършване идентификация на пътно превозно средство при регистрация извън определените за това места – 4 лв.

– За извършване на идентификация на пътно превозно средство в пункт на „КАТ – Пътна полиция“, различен от местоотчета – 40 лв.

– За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи – 80 лв.

За издаване и подмяна на документ за право на движение на пътно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер таксите са както следва:

– 9 лв. – за свидетелство за регистрация на пътно превозно средство;
– 9 лв. – за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство;
– 5 лв. – за разрешение за временно движение на превозни средства;
– 2 лв. – за право на ползване на регистрационен номер (без транзитен);
– 650 лв. – за право на ползване на регистрационен номер на автомобили от фирма, извършваща търговска дейност с тях (годишна такса за един комплект);
– 1000 лв. – за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри;
– 30 лв. – за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“;
– 50 лв. – за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри по желание;
– 7000 лв. – за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с надпис по желание.

При първоначална регистрация, при промяна на собствеността и при промяна на регистрационния номер (без транзитен) на пътното превозно средство таксите са:

– за мотопед, мотоциклет или мототриколка – 2 лв.;
– за останалите пътни превозни средства – 4 лв.

– За издаване на удостоверение с данни на водачи или за моторно превозно средство – 3 лв.

– За издаване на справка за издирвано превозно средство – 5 лв.

– За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на моторно превозно средство – 50 лв.

– За издаване на справки за броя на моторните превозни средства от един вид, марка или модел – 50 лв.

За изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, се събират следните такси:

– по проекти за стандарти и нормали – 300 лв.;

– по проекти за строителство и реконструкция на пътища – 150 лв.;

– по проекти за строителство и ремонтни работи, както и по проекти и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – 80 лв.;

– по проекти за изграждане на търговски и други трайно обслужващи пътното движение обекти – 400 лв.

– За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар – 50 лв.

Пълният текст на Тарифа №4 от месец Юли 2011г.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420