законизаконодателстволистовкинаредбиОбщишофьорски книжки

Шофьорските изпити вече само в кабинети на ДАИ и още от новата Наредба 38

Излязоха новите промени в Наредба 38, които влизат в сила от 2017г. , и свързани с условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Ето и основните промени за кандидат-шофьорите:


  • Теоретичният изпит се провежда в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация„.
  • В кабинета за изпит изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях.
  • всеки изпитван ще седи на обособено работно място, изолирано по начин, непозволяващ физически и визуален контакт между изпитваните лица по време на изпита.

Основните промени в организацията и провеждането на изпита:

  • За организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събира такса, за всеки кандидат за изпит, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
  • Когато групата за изпит (от кандидат-шофьори) е организирана от  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или от учебен център, за всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита.
  • Задължително се въвежда изикването за обособено работно място за всеки изпитван, изолирано по начин, непозволяващ физически и визуален контакт между изпитваните лица по време на изпита.
  • В кабинета за изпит изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях.
  • Учебните центрове, заявили и формирали група за практически изпит, избират датата на изпита чрез информационната система.
  • В графика за изпитите се посочват датите и номерата на комисиите за практическите изпити на групите, формирани от учебните центрове, и съответно номерата на комисиите за практическите изпити и на лицата за провеждане на теоретичните изпити на групите, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
  • Групите за провеждане на изпитите се формират чрез информационната система, като учебните центрове избират и запазват предпочитаните от тях дати и номера на комисии за провеждане на практически изпити, като отбелязват поредния номер на комисията от незаетите в електронния график и определени за провеждане на изпити на групи, формирани от учебните центрове, или вписват имената на кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места на предпочитаните от тях дати и номера на комисии, съответно лица, определени за провеждане на изпитите на групи, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

При установени несъответствия при провеждането на практическите или теоретичните изпити:

Когато членът на комисията при провеждане на практическите изпити или ръководителят на учебния център, представил кандидати за изпит, считат, че са допуснати нарушения при провеждането на изпитите, вписват забележка в изпитния протокол и най-късно до края на следващия работен ден писмено уведомяват ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити дават съответните предписания за отстраняване на несъответствието на учебната площадка и МПС за провеждане на практическия изпит или уведомяват ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за предприемане на действия за отстраняване на несъответствието на кабинета за изпит. В случаите, когато несъответствието не е отстранено до един час, изпитът не се провежда или започнатият изпит се прекратява.

 

Пълният текст на Новата Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427