www.shofior.com

❗️КАТ вече ще отнема повече контролни точки при нарушения на пътя

С влезлите в сила промени на Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение – март 2023.

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки:

За управление на МПС, трамвай или самоходна машина концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух: 

*** Kогато нарушението е повторно – се отнемат 20 контролни точки;

Kогато водач на МПС, трамвай или самоходна машина откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози: – отнемат се 15 контролни точки; 

За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки се отнемат;

За управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки се отнемат.

За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – 10 контролни точки се отнемат; 

За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 18 контролни точки се отнемат;  За повторно нарушение с еотнемат 21 контролни точки. За системно превишаване на скоростта – 26 контролни точки се отнемат.

За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, – 10 контролни точки се отнемат;

За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 8 контролни точки се отнемат;

За неносене на предпазен колан или за не носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) – 10 контролни точки се отнемат; 

За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 12 контролни точки;

За преминаване при забраняващ сигнал на светофара (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки се отнемат;
при повторно нарушение: 12 контролни точки се отнемат;

За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 10 контролни точки се отнемат.За неправилно изпреварване13 контролни точки;

За движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път – ще се отнемат 15 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон „На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията, за които в ЗДвП е предвидено налагане на наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. 

Exit mobile version

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420