законодателстволистовкиправила за движениеПравила за движениешофьорски книжки

Временно отнемане на шофьорската книжка – кога?

Последно обновяване: 31 март 2021г.

Съгласно промените в Закона за движение по пътищата, от март 2021г. се прилага наказанието „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач:  • за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това;
  • който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор  установените стойности са определящи;
  • който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение – до успешното полагане на проверочен изпит;
  • който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от един месец;
  • който управлява МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – до предоставяне на сключена валидна застраховка;
  • който при управление на МПС навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното ППС при въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок от един месец;

Нарушения, за които временно се спира от движение на ППС

Нарушения, за които  се снемат регистрационните номера

Временно спиране на ППС от движение – кога?

Наказания за шофиране след употреба на алкохол или наркотици

Прекратяване на регистрацията на МПС – кога?


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420