законодателстволистовкиправила за движениеПравила за движение

Временно спиране на ППС от движение – кога?

Последно обновяване, 31 март 2021 г.

Съгласно измененията в Закона за движение по пътищата, от март 2021г. наказателната мярка „временно спиране от движение на ППС“ се налага:  • когато ППС е технически неизправно (до отстраняване на неизправността), включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
  • когато ППС превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар (до отстраняване на несъответствието);
  • на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, до сключването й;
  • на ППС, което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за регистрация или не отговаря на изискванията, определени в нормативен акт;
  • когато МПС е със снети шумозаглушители – до отстраняване на неизправността;
  • на собственик, който при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;
  • на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;

Вижте още:

Нарушения, за които  се снемат регистрационните номера

Нарушения, за които временно се отнема шофьорската книжка

Наказания за шофиране след употреба на алкохол или наркотици

Глоби и наказания за шофиране на МПС с превишена скорост


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420