законодателствоизпитни листовкинови листовки

Кога и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия

Нека си припомним кога  и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия на равнозначни пътища при регулирано и нерегулирано кръстовище.

Правилото за предимство на дясностоящия гласи (чл.48 от ЗДвП):

На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна, а водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства независимо от местоположението и посоката им на движение.и още (чл.50 (2) от ЗДвП):

Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на чл. 48. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които не се намират на пътя с предимство.

Когато на кръстовището има само две насрещни превозни средства намиращи се на равнозначни пътища, превозното средство, което завива наляво е длъжно да пропусне насрещнодвижетото се за него ППС (независимо от посоката му на движение).

Т.е. винаги когато има кръстовище на равнозначни пътища, правилото трябва да бъде прилагано за определяне на последователността за преминаване на ППС през кръстовището.

Тогава какво са равнозначни пътища?

Равнозначни пътища са пресичащи се пътища с един и същ статут относно предимството за преминаване по тях (независимо от това дали са сигнализирани или не като път с предимство или съответно път без предимство).

Важното, което трябва да запомним е, че винаги на кръстовище, на което се пресичат равнозначни пътища, трябва да приложим правилото за предимство на дясностоящия.

Нека правим разлика между понятията регулирано кръстовище, нерегулирано кръстовище и кръстовище на равнозначни пътища и не ги бъркаме.

Както в нерегулирано кръстовище, така и в регулираното кръстовище също може да се пресичат равнозначни пътища!

Регулирано кръстовище е такова, на което има поставени сигнализация или пътни знаци относно предимството за преминаване през него.

Нерегулирано кръстовище, е когато няма поставени пътни знаци или сигнализация относно предимството з апреминаване през него.

Ето и няколко примера за кръстовища на равнозначни пътища, при които задължително се прилага предимството на дясностоящия:

Нерегулирано кръстовище1. Нерегулирано кръстовище, в което се пресичат равнозначни пътища. Тук няма поставени пътни знаци относно предимството, затова това е нерегулирано кръстовище. Но същевременно е и кръстовище на равнозначни пътища (т.е. всички пътища имат един и същ статут относно предимството за преминаване).

Затова те прилагат правилото за предимство на дясностоящия, и пръв преминавате вие.

 

T-образно кръстовище2. Нерегулирано Т-образно кръстовище, в което се пресичат равнозначни пътища. Тук също няма поставени пътни знаци относно предимството, затова това е нерегулирано кръстовище. Но същевременно е и кръстовище на равнозначни пътища (т.е. всички пътища имат един и същ статут относно предимството за преминаване).

Затова те прилагат правилото за предимство на дясностоящия, и пръв преминава синият автомобил.

 

Кръгово кръстовище3. Нерегулирано кръгово кръстовище, в което се пресичат равнозначни пътища. Тук отново няма поставени пътни знаци относно предимството, затова това е нерегулирано кръстовище. Но същевременно е и кръстовище на равнозначни пътища (т.е. всички пътища имат един и същ статут относно предимството за преминаване).

Затова те прилагат правилото за предимство на дясностоящия, и пръв преминава жълтият автомобил

 

регулирано кръстовище4. Регулирано кръстовище, с равнозначни пътища, в което пътят с предимство променя направлението си. Тук двата автомобила се намират на равнозначни пътища (сигнализирани като път с предимство, който променя направлението си в кръстовището – указано с допълнителната бяла табела).

Затова те прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия, и пръв преминава червеният автомобил.

 

T образно регулирано кръстовище

5. Регулирано Т-образно кръстовище, с два пресичащи се равнозначни пътя в него, в което пътят с предимство променя направлението си. Тук двата автомобила се намират на равнозначни пътища (сигнализирани като път с предимство, който променя направлението си в кръстовището – указано с допълнителната бяла табела).

Затова те прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия, и пръв преминава синият автомобил.

 

Регулирано кръстовище

6. Регулирано кръстовище, на което ППС от пътя с предимство са насрещнодвижещи се едно спрямо друго.

Тук и двата автомобила се намират на пътя с предимство, но тъй като са насрещнодвижещи се завиващият наляво трябва да пропусне насрещният за него автомобил. Така пръв преминава червеният автомобил.

 

 

регулиранно кръстовище на равнозначни пътища7. Регулирано кръстовище, на което се пресичат 2 различни типа равнозначни пътища (сигнализирани съответно като път с предимство и път без предимство).

Червеният и синият автомобил се намират на равнозначни пътища, които са път без предимство.

Жълтият автомобил и вие се намирате също на равнозначни пътища, но сигнализирани като път с предимство.

Затова червеният и синият автомобил трябва да пропуснат и вас и жълтият автомобил. А вие и жълтият автомобил трябва да приложите правилото за предимство на дясностоящия, и така пръв преминава жълтият. След като жълтият автомобил е преминал, а след него и вие, двата дуги автомобила (синият и червеният) също прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия. Така трети преминава синият и последен червеният автомобил.

Ако все още ви се струва объркващо можете да опресните знанията си с изпитните листовки за категория В, в които можете да намерите пояснение на правилата за движение, касаещи всеки един въпрос.

Ако пък имате въпроси винаги можете да се свържете с нас за да ги дискутираме.Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373