законодателствонаредби

Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица, от юни 2018 г., регистрационните табели на МПС собственост на чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по реда на Наредбата са:  1. буквени означения „С“, „СС“, „СТ“ на червен фон с бели букви и цифри; в горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 мм и наклон 45 градуса;
  2. буквени обозначения „XX“ на син фон с бели букви и цифри.
Като буквените обозначения на табелите с регистрационен номер означават:
  • „С“ – МПС на дипломатически и международни представителства и техни служители, които имат дипломатически статут и притежават лична дипломатическа карта, издадена от Министерството на външните работи;
  • „СС“ – МПС на консулски представителства и техни служители, които имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи;
  • „СТ“ – МПС на административно-технически служители в дипломатическите, консулските и търговските представителства към тях и на постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти, притежаващи лична служебна карта, издадена от Министерството на външните работи;
  • „XX“ – за МПС на чуждестранни физически лица, на които е разрешено пребиваване в страната за повече от 3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.
(3) Моторните превозни средства по чл. 1, т. 1, които не попадат в приложното поле на ал. 2, т. 1, 2 и 3, могат да бъдат регистрирани с регистрационни номера с буквено означение „XX“ по писмено искане от Министерството на външните работи.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420