ADRзаконодателствоизпитни листовкиПравила за движениепревоз товари

По-високи глоби за превоз на опасни товари

От 1 януари 2019 ще се налагат по-високи глоби за превоз на опасни товари.

Това става ясно с последните изменения на Закона за автомобилните превози, от юли 2018, а именно:

Налага се имуществена санкция 10 000 лв. на всеки, който разпореди или допусне извършването на превоз на опасни товари в нарушение на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR). При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция в размер на 30 000 лв.Налага се глоба 5000 лв. водач, който извършва превоз на опасни товари:
 • с ППС, на което видът, конструктивното или допълнителното оборудване не отговарят на изискванията на ADR;
 • с ППС с регистрация в Република България, за което няма издадено от ИААА “ удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
 • с ППС с регистрация извън Република България, за което няма издадено от компетентен орган по ADR на съответната страна по регистрация удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
 • с ППС, което не е предназначено за товара, който превозва;
 • със състав от ППС с повече от едно ремарке;
 • без да е снабден с необходимите за превозвания товар писмени инструкции;
 • които са забранени за превоз съгласно ADR;
 • без валидно свидетелство за превоз на опасни товари.
При повторно нарушение се налага глоба в размер на 10 000 лв.
Налага се глоба 1000 лв. водач, който извършва превоз на опасни товари:
 • с повредена или неуплътнена цистерна или опаковка;
 • с ППС, което не е оборудвано с противопожарни средства съгласно изискванията на ADR или те са неизправни;
 • с ППС, което не е маркирано или етикетирано в съответствие с изискванията на ADR;
 • в опаковки без маркировки или етикети за опасност съгласно изискванията на ADR.
При повторно нарушение се налага глоба в размер на 5000 лв.
Пълният текст на Закона за автомобилните превози от 27 Юли 2018 г. четете тук.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420