изпитни листовкиПаркиранеПравила за движение

Правила за паркиране на ППС

Последно обновяване: януари 2024г.

Основните правила, които се прилагат при паркиране на ППС (ако няма други ограничения),  се определят главно от това дали ППС е паркиране в населено място или извън населено място.

Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.Ето ги  и самите правила за паркиране на ППС:

Извън населено място:

За паркиране извън населените места пътните превозни средства се спират извън платното за движение. Паркирането на платното за движение е забранено.

В населено място:

За паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Съгласно ЗДвП с допуска престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

В жилищна зона:

Паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените места.

Като, ако се наложи паркиране, при движение по автомагистрала или скоростен път, се прилагат специални правила, като:
Автомагистрала

При движение по автомагистрала пътното превозно средство се паркира само на  специално обозначените за това места;

Скоростен път
При движение по скоростен пътното превозно средство се паркира само на специално обозначените за това места.

Водачът на паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.

Забрани за паркиране:

Паркирането е забранено:

 • на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
 • до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
 • в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
 • върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
 • на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
 • на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
 • на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
 • върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак;
 • пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
 • на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
 • на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 • на места, определени за хора с трайни увреждания;
 • на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“;
 • пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване се определя с наредба на общинския съвет .

Паркирането на пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива – извън платното за движение, най-малко на 200 метра от населено място или от обозначена вододайна зона.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373