Гражданска отговорностзаконодателство

Сключваме гражданска вече и от разстояние

Съгласно последните приети промени в Кодекса за застраховането, вече можем да сключваме  застрахователен договор по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, от разстояние, но само по един от следните начини:1. в електронна форма, подписан с квалифицирани електронни подписи на страните

В тои случай застрахователят (застрахователният посредник) е длъжен в срок три работни дни от подписването на договора да предостави на застраховащия застрахователния договор, възпроизведен на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник.

А за да упражни правото си на отказ, застраховащият, е длъжен да върне на застрахователя получения препис, удостоверяващ сключването на застрахователния договор.

 2. на хартиен носител със саморъчни подписи на страните

В този случай застрахователят (застрахователният посредник) е длъжен в срок три работни дни да предостави на застраховащия застрахователната полица, възпроизведена на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от застрахователя (застрахователния посредник), удостоверяваща наличието на застрахователен договор, придружен от знак и сертификат „Зелена карта“.

За да упражни правото си на отказ, застраховащият, е длъжен да върне на застрахователя получения препис, удостоверяващ наличието на застрахователен договор, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака.

 3. чрез страница в интернет

При сключване от разстояние на застраховката чрез страница в интернет на застраховател или застрахователен посредник писмената форма се смята за спазена и без подпис на застраховащия, ако той е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез същата страница, с кредитна или дебитна карта, издадена на името на застраховащия. Застрахователят (застрахователният посредник), е длъжен, в срок три работни дни, да предостави на застраховащия застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от застрахователя (застрахователния посредник), придружена от знак и сертификат „Зелена карта“. В този случай подпис на застраховащия върху застрахователната полица не е необходим.

Договорът се смята за сключен от момента на получаването от застраховащия, чрез електронни средства, на потвърждението на застрахователя или застрахователния посредник, за сключване на договора. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

За да упражни правото си на отказ, застраховащият, е длъжен да върне на застрахователя (застрахователния посредник), получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака.

Важно:

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да се сключва от застраховател или застрахователен посредник от разстояние, след като той е получил от ползвателя на застрахователната услуга копие от част първа от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката.

Пълният текст на Кодекса за застраховането четете тук >>>.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420