издаване

законодателствонаредбиПолезнишофьорски книжки

Зявление за дубликат на шофьорска книжка вече и електронно

Заявление за издаване на дубликат на шофьорска книжка може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираните информационни системи за

Read More
законодателствонаредби

Новото в Наредба №11за международен автомобилен превоз на пътници и товари

На 3 юни 2016 влязоха в сила новите изменения в Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз

Read More
законодателствонаредби

Новото в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ

  Последните изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, в  сила от 3 юни

Read More