ЕвропазаконодателствоОбщиправила за движениеТрафик

Дали шофирането под ограничението на скоростта е нарушение?

Много от нас се дразнят от бавните шофьори по пътищата, особено ако се движат в лявата пътна лента.

Но дали това, че шофираш със скорост доста по-ниска от максимално допустимата скорост на движение, в конкретен пътен участък, е нарушение?Преди да се опитаме да разтълкуваме правилника за движение по пътищата нека припомним, че в населени места няма скоростна лента!

Водачът на МПС може да използва за движение най-удобната за него пътна лента, в населените места, на пътно платно с две и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътна маркировка или пътен знак, по които е разрешено движението на пътни превозни средства със скорост не по-голяма от 80 km/h.

 

Шофиране бавно

Съгласно Закона за движение по пътищата и правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата:

Водачът на ППС не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите ППС.

 

Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне при първа възможност.

 

На водача на моторно превозно средство е забранено да се движи с ниска скорост без включени аварийни светлини!

Пример за „необичайно бавно“ шофиране би било, ако без основателна причина, ППС се движи със скорост от 40 километра в час по път с ограничение на скоростта от 80 километра в час, като по този начин причинява опашка след себе си от други ППС. Под основателна причина може да се приеме неблагоприятни метеорологични или пътни условия, самото ППС е бавнодвижешо се, има повреда в ППС, ППС превозва извънгабаритен товар и др.

И така, ако поради основателна причина ППС се движи твърде бавно и е без включени аварийни светлини то водачът му е в наришение. Също така, ако при първа възможност водачът на бавно движещото се ППС не препусне движещите се след него ППС (т.е. не отбие при първа възможност в дясно) също е в нарушение.

 

Поддържане на ниска скорост в лявата лента за движение

Това би било нарушение само ако ППС се движи по път (с 2 и повече ленти за движение в едната посока) извън населено място  или по многолентов път в населено място, по който максимално допустимата скорост на движение е над 80 km/h.

Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно средство задължително се движи в най-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне. На пътно платно с 3 и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътен знак, на водача на ППС, което не може да развива или на което не е разрешено да развива максималната за пътя скорост, се забранява да навлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване или заобикаляне.

Съгласно правилника за движение по пътищата:

На пътя водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента.

На пътно платно с двупосочно движение на водача на ППС е забранено:
  • когато платното за движение има 2 пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;
  • когато платното за движение има 3 пътни ленти – да навлиза и да се движи в крайната лява лента; навлизането и движението в средната лента е разрешено само при изпреварване или заобикаляне;
  • когато платното за движение има 4 и повече пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентите за насрещно движение.