абсурдигневниинтересноОбщислучайни

Колко си престарял?

престарял
престарял

По време на обновяването на Закона за Движение по Пътищата(ЗДП) в сайта на Шофьор.ком, останахме учудени от съдържанието на член 116, раздел XXII и по-конкретно от странната дефиниция за възрастни хора.

До сега, в официален документ, не бяхме срещали думата „престарели„, като определение за човешко същество. Има ли дефинирана, от някой закон, възрастова граница след преминаването, на която да попадаш в графата „Престарял“?

Раздел XXII.

Поведение на водачите към пешеходците

Чл. 116. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора.