www.shofior.com

Обновени изпитни листовки за категория В, В1, А, А1, Ткт, Тмт, AМ – 2023

Вече е достъпна онлайн версията на обновените въпроси за категория В, В1, А, А1, Ткт, Тмт, AМ.

Измененията в изпитните въпроси са съгласно Заповед № РД-01-34/24.01.2023 г. за изменение на масива от изпитни въпроси за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, В, Т, С, D и Е.

Промените са свързани с отмяна на част от съществуващите досега въпроси, коригиране текстовете на някой от въпросите и въвеждане на нови въпроси свързани с познаването на новите пътни знаци, въведени с измененията на Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и промените в Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

*** Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.

Структурата и функционалността на онлайн изпитните листовки се запазва същата.

Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

В режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн Изпитни Листовки 2023?

Изпитни листовки ДАИ 2023 – режим „Обучение“:

Изпитни листовки ДАИ 2023 – режим „Изпит“:

Допълнителна информация за функционалността на Онлайн Изпитни Листовки и указания за използването им можете да намерите тук … >>>.

Exit mobile version

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420