www.shofior.com

Обновени са Изпитните листовки за ДАИ 2020

Обновени са онлайн изпитните листовки за ДАИ 2020 както и Изпитни листовки за ДАИ 2020 за Android мобилни устройства.Промените са свързани с последните изменения на:
👉 Закона за пътищата, февруари 2020
👉 Закона за административните нарушения и наказания, февруари 2020
👉 Закона за движение по пътищата, юни 2020
👉 Наредба за международен превоз на пътници и товари, от 26 януари 2018
👉 Наредба № 40 за автомобилен превоз на опасни товари, септември 2019
Изпитните листовки за ДАИ 2020, в режим „Обучение“ и режим „Изпит“, са достъпни на български и английски език:
онлайнhttps://www.shofior.com/exams 
– и като приложение за Android мобилни устройства: 📲 Google Play store
Exit mobile version